Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Bulletin ATHENA

Koncem šedesátých let začala Hvězdárna Vsetín vydávat astronomický zpravodaj s názvem INFORMÁTOR, který nepravidelně přinášel jednak původní aktuality s astronomickou tématikou z pera zaměstnanců i spolupracovníků hvězdárny a za druhé články věnované astrofyzice či kosmonautice přejaté ze zahraniční odborné literatury. Časopis byl v nákladu 150 výtisků zasílán školám, organizacím a jednotlivým zájemcům na dobírku. INFORMÁTOR vycházel především zásluhou Karla Sadily, který graficky upravoval veškeré vydávané materiály a pořizoval fotodokumentaci, až do roku 1982.

Na tradici tohoto periodika navázali v posledních letech bývalí členové Astronomického kroužku III a současní spolupracovníci hvězdárny. Na jaře roku 2003 vyšlo první číslo čtvrtletního bulletinu Hvězdárny Vsetín s názvem ATHENA, který si klade za cíl poskytnout zájemcům o astronomii, kosmonautiku a meteorologii materiály, které se jinak objevují v informačních skřínkách Hvězdárny Vsetín. Zakládajícími členy redakce bulletinu ATHENA byli Emil Březina, Jiří Srba a Michal Václavík. V současné době tvoři redakci časopisu Emil Březina, Martin Leskovjan a Michal Václavík.

Seznam jednotlivých vydání

8. ročník (2010)

Athena 30/2010 Athena 29/2010 Athena 28/2010

7. ročník (2009)

Athena 27/2009 Athena 26/2009 Athena 25/2009 Athena 24/2009

6. ročník (2008)

Athena 23/2008 Athena 22/2008 Athena 21/2008 Athena 20/2008

5. ročník (2007)

Athena 19/2007 Athena 18/2007 Athena 17/2007 Athena 16/2007

4. ročník (2006)

Athena 15/2006 Athena 14/2006 Athena 13/2006 Athena 12/2006

3. ročník (2005)

Athena 11/2005 Athena 10/2005 Athena 9/2005 Athena 8/2005

2. ročník (2004)

Athena 7/2004 Athena 6/2004 Athena 5/2004 Athena 4/2004

1. ročník (2003)

Athena 3/2003 Athena 2/2003 Athena 1/2003