Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Lektorské programy

Nabídka školám

Vážení pedagogové, milí studenti. Srdečně vás zveme na lektorské programy.

Lektorské programy jsou určeny pro žáky mateřských i základních škol a studenty škol středních, přičemž vždy zohledňují konkrétní věkovou skupinu žáků. Rozšiřují a zpestřují učivo přírodovědných oborů. Využívají muzejních expozic, interaktivních herních prvků a moderních výukových metod. Jsou vytvořeny v návaznosti na RVP, podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových témat.

CENA
MŠ: 40 Kč/žák
ZŠ: 50 Kč/žák
SŠ: 50 Kč/žák
pedagogický doprovod zdarma

AKCE – každý 4. program za 1 Kč za žáka

Nabídka lektorských programů celého Muzea regionu Valašsko

 


 

Gravitace

gravitace, slapové síly, Newtonův gravitační zákon, pohyb po oběžné dráze, kosmické rychlosti, stav beztíže, tíha, hmotnost
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–18

Exkurze

kopule s přístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ (meteorologie a čistota ovzduší)
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
doporučený věk: 4–18

Hlubinami vesmíru

hvězdy a jejich typy, H-R diagram, hvězdokupy, mlhoviny, galaxie, Mléčná dráha, novinky a zajímavosti
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–18

Hvězdy a souhvězdí

hvězdy, souhvězdí a jejich pozorování, orientace na obloze, hvězdná obloha během roku
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–18

Optika – dalekohledy

historie, rozdělení a typy dalekohledů, největší dalekohledy světa, radioteleskopy, dalekohledy vsetínské hvězdárny
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 12–18

Pohyby Země

základní pohyby Země, střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, roční období, rovnodennost a slunovrat, kalendář
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–12

Pozorování hvězdné oblohy

pozorování Měsíce, planet, vícenásobných hvězd, hvězdokup, mlhovin, galaxií a mimořádných astronomických úkazů
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 90 minut
doporučený věk: 4–18

Pozorování Slunce

pozorování Slunce a slunečních skvrn, metody pozorování
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
SŠ: 50 Kč
doporučený věk: 4–18

Sluneční soustava 3D

3D projekce, Slunce, planety, trpasličí planety, měsíce planet, asteroidy, komety
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–18

Vznik a vývoj Země

vznik Sluneční soustavy, geologická období, pohyb kontinentů – desková tektonika
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 12–18

Zatmění Slunce a Měsíce

základní údaje o Slunci a Měsíci, zatmění Slunce a Měsíce, přechody planet přes Slunce
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–15

Letíme do vesmíru

Sputnik, Lajka, Gagarin, přistání na Měsíci, raketoplány, průběh kosmického letu, modely kosmických raket
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
doporučený věk: 4–12

Země – živá planeta

život na Zemi, zvířata žijící na jednotlivých kontinentech a v oceánech
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
doporučený věk: 4–9

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, mořích, pouštích, horách, sopkách a dalších
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
doporučený věk: 4–9

Země – divoká planeta

nebezpečné přírodní jevy: hurikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 4–15

Meteorologie a počasí

atmosféra Země, oblaka, atmosférické fronty, synoptická mapa, meteorologické družice a radar, zajímavosti a rekordy
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 9–18

Podnebí České republiky

podnebí Vsetína, Valašska a ČR, klimatické oblasti, vliv na podnebí, teplota a srážky, meteorologické zajímavosti a rekordy
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 12–18

Jak se měří počasí

meteorologická stanice ČHMÚ, meteorologické prvky, meteorologická budka, vsetínské meteorologické rekordy
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 45 minut
doporučený věk: 4–9

Roboti

základy automatizace a robotiky – programování robotů dětmi (plnění jednoduchých úkolů)
TERMÍN: CELOROČNĚ
délka: 60 minut
doporučený věk: 4–12