Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Čistota ovzduší

Níže uvedené soubory obsahují data ze stanice čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě, která je umístěna v areálu vsetínské hvězdárny. Jedná se o grafy průměrných denních koncentrací oxidu siřičitého, oxidu dusičitého a suspendovaných (prachových) částic. (pdf – cca 200 kB)

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005