Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Srážkové úhrny atakují historický rekord


Úhrn srážek naměřený stanicí ČHMÚ na Hvězdárně Vsetín atakuje historické rekordy.

prefix img

Vytrvalé deště v září a začátkem října zapříčinily zvednuté hladiny potoků a řek na velké části území České republiky.

Již 18. října se úhrn srážek s hodnotou 166,1 mm těsně přiblížil k říjnovému rekordu z roku 1998. Tehdy bylo na meteorologické stanici ČHMÚ v areálu hvězdárny Vsetín naměřeno 177,2 mm srážek. Lze tedy říci, že letošní říjen je nejpropršenější za posledních 20 let. Pro srovnání dlouhodobý dvacetiletý průměrný úhrn srážek za všechny říjny je pouze 65 mm. Avšak letos oba podzimní měsíce pršelo vydatně, v září bylo naměřeno 139,3 mm.


Další nové maximum naměřila i sonda půdní vlhkosti. Nelze však hovořit o nějakém významném rekordu, protože sondy půdní vlhkosti jsou na vsetínské hvězdárně novinkou. Nainstalovány byly teprve v červenci minulého roku. Jde o zařízení, které pomocí elektrické vodivosti mezi ocelovými elektrodami zjišťuje relativní vlhkost půdy, což je ukazatel množství podpovrchové vody obsažené v půdě. Dvě měřicí sondy jsou umístěny v hloubce 10 a 50 cm. V budoucnu bude mít meteorologická stanice dostatečné množství dat, které umožní dlouhodobé srovnání změn půdní vlhkosti. Centrální zpracování provádí pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu, jež shromažďují data z více než stovky podobných zařízení rozmístěných po celé republice. Bilance půdní vlhkosti patří mezi faktory určující sucho meteorologické i agronomické. Kvůli vytrvalým dešťům je nyní půda vodou dostatečně nasycená a půdní sondy nám ukážou, jak se vlivem srážek bude měnit půdní vlhkost v dalších obdobích. Uvidíme, kolik vody přinese poslední podzimní měsíc.

Srážkové úhrny atakují historický rekord


| Autor: Koňařík | Vydáno dne 27.10.2020 |