Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Slavnosti slunovratu


Přijďte za námí oslavit příchod léta tradiční svatojánskou slavností se zapálením vatry a bohatým doprovodným programem pro celou rodinu.

prefix img

Oblíbené Slavnosti slunovratu proběhnou v pátek 24. června na Hvězdárně Vsetín. Na příchozí čeká program plný her a zábavy pro všechny generace, jehož vyvrcholením bude zapálení svatojánské vatry. Jako obyvkle bude připraveno i opékání špekáčků (doneste si s sebou) a zpívání písniček u táboráku. Těšíme se na Vás.

PROGRAM
  • 18:00–19:00 výtvarná dílnička (venku u maringotky)
  • od 18:00 pozorování Slunce
  • 19:00–19:30 svatojánské zvyklosti, bylinky D. Husákové (venku u maringotky)
  • 20:00 zapálení svatojánské vatry
  • od 20:00 písničky u táboráku
  • od 21:00 letní kino: astroprokce a povídání o slunovratu
  • od 22:00 pozorování noční oblohy (za dobrých podmínek)
UPOZORNĚNÍ

Deky a špekáčky s sebou. Za nepříznivého počasí se akce ruší. Sledujte Facebook Muzeum regionu Valašsko.

VSTUPNÉ

Plné 50 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč.

Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu Slavnosti slunovratu


| Autor: Koňařík | Vydáno dne 6.6.2022 |