Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Částečné zatmění Slunce 3. října 2005

V pondělí 3. října bude po téměř 2,5 letech z území České republiky opět viditelné zatmění Slunce. U nás bude možné pozorovat pouze zatmění částečné, ale například ve Španělsku (Madrid, Valencia), Alžírsku anebo v Tunisku jej uvidí jako prstencové.

Průběh zatmění
Obr. 1: Časový průběh částečného zatmění Slunce 3. října 2005 na Valašsku. Všechny časové údaje jsou zde uvedeny v SELČ. Měsíční disk je zakreslen vokamžicích začátku, největší fáze a konce zatmění. Šipka ukazuje směr pohybu Měsíce vzhledem ke slunečnímu kotouči. [1, 2]
V největší fázi dosáhne zatmění na Valašsku velikosti 0,51 průměru slunečního kotouče [1]. Během zatmění budou Slunce s Měsícem na obloze procházet souhvězdím Panny jen 4° jižně od nebeského rovníku.

Zatmění bude na Valašsku velmi dobře pozorovatelné, Slunce i Měsíc se v jeho celém průběhu budou nacházet dostatečně vysoko nad obzorem, v okamžiku maximální fáze v 11:18 hodin SELČ [1] budou ve výšce 34° nad ideálním horizontem. Přesto bude ke sledování úkazu asi vhodné vyhledat si místo s dobrým výhledem v jihovýchodním až jižním směru, kde se budou obě tělesa na obloze nalézat.

Pokud se rozhodnete zatmění pozorovat, ať již pouhým okem anebo dalekohledem, nezapomeňte na ochranu svého zraku! Ke sledování Slunce bez dalekohledu můžete použít třeba kvalitní tmavá svářečská skla, speciální brýle či jinou vhodnou pomůcku. Při pozorování Slunce teleskopem pak nebezpečí závažného a bohužel často i trvalého poškození očí ještě vzrůstá! K pozorování zatmění využijte například známou metodu projekce, při níž se Slunce pomocí dalekohledu promítne na list papíru, zeď nebo jinou rovnou plochu.

V průběhu celého zatmění můžete rovněž navštívit vsetínskou hvězdárnu, jež bude přístupná pro veřejnost. A pokud nám počasí nebude přát, další částečné zatmění Slunce budeme moci z České republiky pozorovat již za půl roku, přesněji v poledne 29. března 2006.

Časový průběh zatmění na Valašsku (v SELČ) [1]:
Začátek částečného zatmění 10h 05,5min
Maximální fáze zatmění 11h 18,7min
Konec částečného zatmění 12h 35,2min

[1] Martinek, F.: Zatmění Slunce a Měsíce.
[2] Hvězdářská ročenka 2005.

| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 16. 09. 2005 | 4714 přečtení | Vytisknout článek