Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Komety XVII aneb "Byl pozdní večer..."

Dobrý den všem příznivcům astronomie a komet zvláště. Jelikož současná situace na obloze je pro vizuální pozorování amatérskými přístroji poměrně nepříznivá, rozhodl jsem se vyzkoušet nový formát našeho občasníku o kometách, který bude nadále respektovat nepsaná pravidla pro vydávání čtvrtletního Bulletinu ATHENA - Hvězdárny Vsetín.

116p-c4
Obr. 1: Fotografie komety 116P/Wild 4 pořízená v noci ze 4. na 5. května 2003 kamerou SBIG ST7 a teleobjektivem MTO 8/500. Foto: autor. [1]
rx1402
rx14-c4
Obr. 2 a 3: Fotografie komety C/2001 RX14 (LINEAR). Snímek nahoře byl pořízen 23. února, snímek dole je pak z 6. května. Jasně patrné je slábnutí komety a zkracování ohonu popsané v textu Foto: E. Březina a autor. [2, 3]
o7-c4
Obr. 4: Fotografie přiblížení komety C/2002 O7 (LINEAR) a galaxie M63 pořízená v noci z 5. na 6. května 2003 kamerou SBIG ST7 a teleobjektivem MTO 8/500. Foto: autor. [4]
Především bude snahou vás seznámit nejen s aktuálním, ale i minulým a budoucím děním v kometární astronomii tak, aby každý článek tvořil přehled toho podstatného, co se odehrálo, odehrává a bude odehrávat na obloze v daném období. Zároveň je třeba trochu poupravit mnou zavedené pravidlo "+10 mag a dost" omezující jasnost komet, kterým se věnuji blíže. Snažím se tak vyhnout poněkud mrtvým obdobím, kdy je sice pozorovatelná spousta komet, ale všechny slabší +11 mag. Nehodlám vás však nijak zatěžovat objekty, které si nemůžete sami prohlédnout. V takových případech se budu snažit prezentovat pozorování a především fotografie pořízené na Hvězdárně Vsetín.

V uplynulých měsících byla ozdobou severní oblohy kometa C/2002 Y1 (Juels - Holvorcem), která nečekaně dosáhla jasnosti kolem +6 mag a byla ojediněle sledována dokonce pouhým okem. V polovině dubna však zmizela pod obzorem a je ze severní polokoule nadále nepozorovatelná.

Nejjasnější kometou na květnové obloze je krátkoperiodická 116P/Wild 4. V březnu nebyla z našeho území sledována pro nízkou jasnost kolem +13 mag, deklinaci -23° a polohu v souhvězdí Štíra, které vycházelo teprve nad ránem. Kometa nečekaně výrazně zjasněla v průběhu dubna a stala se vizuálně pozorovatelnou většími amatérskými dalekohledy. Její jasnost se v současnosti pohybuje kolem +11 mag. Navíc se mírně vylepšily podmínky její viditelnosti. Aktuální poloha v souhvězdí Vah znamená, že kometu můžete spatřit po půlnoci nízko nad jihovýchodním obzorem. Za výborných podmínek lze pozorovat také její krátký ohon, tak jak je zachycen na fotografii pořízené 5. května v ranních hodinách (Obr. 1.). Podmínky pro sledování komety 116P/Wild 4 se budou slabě zlepšovat, ale s pozorováním příliš neotálejte. Kometa totiž prošla periheliem již 21. ledna a nyní se vzdaluje jak od Slunce tak od Země. Lze tedy očekávat, že v průběhu příštích měsíců bude rychle slábnout.

Pomalu slábne kometa C/2001 RX14 (LINEAR), která nás provází již řadu měsíců. Maxima jasnosti kolem +10,5 mag dosáhla v únoru. Od té doby se udržovala na hodnotě kolem +11 mag. V průběhu dubna však začala slábnout výrazněji. Její aktuální jasnost se pohybuje na hranici +12 mag, a tak o ní dnes mluvíme asi naposledy. Máte-li k dispozici větší dalekohled s průměrem objektivu kolem 150 mm, můžete ji stále vyhledat vizuálně v souhvězdí Lva, které bude koncem května a v červnu pozorovatelné v první polovině noci.

Kometa C/2001 RX14 (LINEAR) je zachycena na fotografiích z 23. února a 5. května. Jak je patrné, délka a struktura ohonu se v průběhu více jak dvou měsíců výrazně změnily (Obr. 2.). To je, stejně jako pokles jasnosti, důsledkem snižující se vzdalování komety od Slunce. Nezanedbatelnou úlohu v tomto případě však hraje poloha komety vůči Zemi. Jelikož se RX14 pohybuje směrem ven ze sluneční soustavy a zároveň se nachází na opačné straně oblohy než Slunce, díváme se při pohledu ze Země téměř rovnoběžně s jejím ohonem a ten se nám jeví velmi krátký.

Poměrně nepříjemným překvapením je pomalu rostoucí jasnost komety C/2002 O7 (LINEAR). Původně se totiž předpokládalo, že dosáhne hodnoty kolem +11 mag již v průběhu dubna. Bohužel se její jasnost v současnosti pohybuje kolem +13 mag a nespraví to ani výborná poloha pro pozorování v souhvězdí Honících psů. Přestože O7 (LINEAR) zjasňuje s neobvykle malou mocninou v závislosti na převrácené hodnotě vzdálenosti od Slunce, lze očekávat, že kometa bude v průběhu příštích měsíců ozdobou severní oblohy. Měla by být pozorovatelná dokonce menšími dalekohledy. Periheliem totiž projde teprve 22. září tohoto roku, a to v poměrně malé vzdálenosti cca 0,9 AU od Slunce. Má tedy ještě dost času na to, aby naplnila naše očekávání. Pokud vyjdou všechny současné předpoklady, měla by v říjnu tohoto roku dosáhnout jasnosti kolem +7 mag. V prů-běhu května a června by se již měla dostat na hranici pozorovatelnosti středně velkými dalekohledy. Jakmile přesáhne hranici +10 mag, budu vás aktuálně informovat.

Na závěr bych rád ještě doplnil mou úvodní poznámku. Jelikož všechny uvedené komety jsou výrazně slabší než obvykle, je jejich vizuální pozorování náročné jak na techniku, tak na zkušenosti pozorovatele. Jinými slovy, máte-li k dispozici dalekohled o průměru kolem 150 mm, potřebujete k nalezení některého z uvedených těles dostatečně podrobnou a především aktuální mapu hvězdného okolí.

[1] Archiv Hvězdárny Vsetín. Dostupné z: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/old/images/116p-c4.jpg .
[2] Archiv Hvězdárny Vsetín. Dostupné z: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/old/images/rx14-c4.jpg .
[3] Archiv Hvězdárny Vsetín. Dostupné z: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/old/images/116p-c4.jpg .
[4] Archiv Hvězdárny Vsetín. Dostupné z: http://www.hvezdarna-vsetin.inext.cz/old/images/o7-c4.jpg .

Související články:
Komety XXXVII aneb „Deset let komety století“ (29.05.2007)
Komety XXXVI aneb „Ohlédnutí za C/2006 P1 (McNaught)“ (23.02.2007)
Komety XXXV - aneb "Kometa roku - 73P" (10.03.2006)
Komety XXXIV aneb "Jasná C/2006 A1 (Pojmanski)" (20.02.2006)
Komety XXXIII aneb "Ziggy Stardust se vrací" (04.02.2006)
Komety XXXII aneb "Článek nejen pro pamětníky" (10.10.2005)
Komety XXXI aneb "Deep Impact po impaktu" (04.07.2005)
Komety XXX aneb "Opět drtivý dopad" (06.05.2005)
Komety XXIX aneb "Zajímavá tělesa na jaře 2005" (10.03.2005)
Komety XXVIII aneb "Drtivý dopad" (10.01.2005)
Komety XXVII aneb "Vánoční a Novoroční kometa – C/2004 Q2 (Machholz)" (09.12.2004)
Komety XXVI aneb "Horké novinky pro říjen – prosinec 2004" (08.10.2004)
Komety XXV aneb "Červenec – září 2004" (08.07.2004)
Komety XXIV aneb "Čekání na C/2001 Q4 (NEAT)" (07.04.2004)
Komety XXIII aneb "Na kometě" (17.02.2004)
Komety XXII aneb "Klid po prachové bouři" (06.01.2004)
Komety XXI aneb "Ziggy Stardust" (16.12.2003)
Komety XX aneb "V prosinci..." (05.12.2003)
Komety XIX aneb „Encke - 2 of 156“ (05.09.2003)
Komety XVIII aneb "Bezhlaví jezdci" (05.07.2003)
Komety XVI aneb "Rosettská deska" (05.04.2003)
Komety XV aneb "C/2002 Y1 Juels - Holvorcem" (14.02.2003)
Komety XIV aneb "V1 NEAT" (14.02.2003)
Komety XIII aneb "Jak na Nový rok, …" (04.01.2003)
Komety XII aneb "Sprchujete se rádi?" (04.10.2002)
Komety XI aneb "CONTOUR on tour" (04.09.2002)
Komety X (speciál) aneb Tak náhodný objev, jak jen může být (15.08.2002)
Komety X aneb Letní novinky a překvapení (14.08.2002)
Komety IX aneb "I am falling into pieces" (17.07.2002)
Komety VIII aneb "Zavřete oči, odcházím" (03.07.2002)
Komety VII aneb "Volba mé miss" (03.04.2002)
Komety VI aneb Nová královna se slavnou minulostí (03.03.2002)
Komety V aneb Balíček jarních překvapení (01.02.2002)
Komety IV aneb Jasnější komety pouze v "síti sítí" (03.01.2002)
Komety III aneb "Velká Vánoční kometa" C/2001 WM1 (LINEAR) (01.11.2001)
Komety II aneb historický návrat 19P/Borrelly (01.10.2001)
Komety I aneb dva měsíce ve znamení C/2001 A2 (LINEAR) (01.09.2001)
| Autor: Jiří Srba | Vydáno dne 15. 05. 2003 | 4155 přečtení | Vytisknout článek