Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Bouřková sezóna 2010

Vsetínská bouřková sezóna byla letos počtem bleskových výbojů výrazně podprůměrná, svým průběhem slabě podprůměrná a počtem bouřkových dnů rovněž podprůměrná. Přesto se i v tomto roce vyskytlo několik zajímavých a silných bouří.

Roční úhrny bleskových výbojů mezi lety 2000-2010
Graf č. 1: Srovnání celkových ročních počtů bleskových výbojů za posledních několik let.
Počet bouřkových dnů v r. 2010
Graf č. 2: Počty a rozložení bouřkových dnů v roce 2010 – křivka proložená daty ukazuje, kdy nastalo maximum bouřkové činosti.
Blesky za noční bouře ze 17. na 18. července
Obr.1: Blesky za noční bouře ze 17. na 18. července. Foto: Emil Březina
Mammaty 20. července 2010
Obr.2: Mammaty nad Vsetínem večer 20. července. Foto: Emil Březina
Strom zasažený bleskem v r. 2010 nad Semetínem
Obr.3: Strom po zásahu bleskem nad obcí Semetín. Zcela vpravo na obrázku je pryskyřice, která na mnoha místech vyprýštila z vršku stromu – viz text. Foto: Emil Březina
Dva stromy zasažené bleskem v r. 2010 nad Janovou
Obr.4: Dva sousedící stromy zasažené bleskem nad obcí Janová. Foto: Emil Březina
Prvního (a toho dne i jediného) bleskového výboje se náš počítač blesků dočkal teprve 20. dubna. Dnem s největším denním úhrnem bleskových výbojů se stal jednoznačně 24. červenec se 151 blesky (pro zajímavost – druhý největší denní úhrn, ze 6. srpna, činil jen 52 výbojů). Poslední bleskový výboj v tomto roce jsme zachytili již 27. srpna. Bouřková sezóna tedy začala opravdu pozdě a skončila brzy, což je také jedna z příčin velmi nízkého celkového ročního úhrnu bleskových výbojů, který dosáhl čísla 571 (viz graf č. 1). Během roku 2010 jsme napočítali 32 bouřkových dnů (tj. dnů s alespoň jedním zaznamenaným výbojem – viz graf č. 2).

Fotogenická noční bouřka se letos odehrála např. ze 17. na 18. července (viz obr. 1, a také další snímky v naší fotogalerii [1]).

Pěknou podívanou na obloze zanechaly 20. července rozpadající se Cumulonimby, které na večerní obloze vykouzlily nádherné mammaty (viz obr. 2 – další snímky najdete ve fotogalerii [2]).

Asi nejzajímavější bouře se odehrála v noci z 23. na 24. července, kdy přes území Česka postupovalo od jihu k severu pásmo mohutně vyvinutých Cumulonimbů, které dorazily nad Vsetín kolem půlnoci. Produkovaly velké množství bleskových výbojů typu oblak-země, což byl jednak ohlušující „budíček“ a jednak došlo k zasažení několika stromů v okolí Vsetína.

Ten „méně zajímavý“ strom se nacházel na úbočí vrchu Poschlá nad Semetínem. Jeho horní část při úderu blesku zřejmě prodělala poměrně silný ohřev, který byl patrný díky pryskyřici (šlo o jedli bělokorou), jež přitom vyprýštila kolem suků a prasklin v kůře (stromy stejného druhu a stáří v bezprostřední blízkosti zasaženého stromu nic podobného nejevily) – viz obr. 3.

Kuriózní případ se vyskytl nad obcí Janová, kde šlo doslova o dvě mouchy jednou ranou. Dvojice stromů (tentokrát se jednalo o smrky) na okraji lesa byla zasažena buď najednou, rozvětveným výbojem, nebo výboj „přeskočil“ z jednoho na druhý – viz obr. 4. Vzdálenost obou stromů od sebe činila přibližně pět metrů.

V čem bude zajímavá bouřková sezóna 2011 se sice dozvíme až za rok, ale ať už to s ní dopadne jakkoliv, myslím že se zcela určitě nějaká podivuhodnost najde.

[1] Hvězdárna Vsetín, fotogalerie, Bouře v noci z 17./18. července. Dostupné z: /….
[2] Hvězdárna Vsetín, fotogalerie, Mammaty nad Vsetínem. Dostupné z: /….

| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 16. 12. 2010 | 4743 přečtení | Vytisknout článek