Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Vsetín mezi hvězdami

Od 27. dubna 2002 se lze se jménem Vsetín setkat nejen na planetě Zemi, ale i ve vesmíru! Podle valašského města totiž byla pojmenována planetka číslo 27079.

Osvědčení o pojmenování
Obr. 1: Osvědčení o pojmenování.
Citace z cirkuláře MPC
Obr. 2: Citace z cirkuláře MPC.
Parametry planetky
Obr. 3: Parametry planetky Vsetín.
Planetku objevil 15. října 1998 český astronom dr. Petr Pravec pomocí CCD kamery umístěné na 0,65-metrovém zrcadlovém dalekohledu Astronomického ústavu v Ondřejově u Prahy. Krátce po svém objevu byla předběžně označena 1998 TO6. Po 3 letech pozorování, během nichž se postupně zpřesňovala její dráha kolem Slunce, bylo planetce přiděleno definitivní číslo 27079, pod kterým je nyní vedena v planetkových katalozích.

Právo pojmenovat novou planetku, které má vždy její objevitel, se dr. Pravec rozhodl přenechat pracovníkům vsetínské hvězdárny a ti pro ni navrhli jméno Vsetín. Návrh byl příslušnou komisí Mezinárodní astronomické unie (IAU) ve spolupráci s Minor Planet Center (MPC) přijat a vydáním cirkuláře MPC v závěru dubna bylo jméno planetky i oficiálně potvrzeno.

Asteroid (27079) Vsetín je jedním z mnoha těles obíhajících okolo Slunce mezi Marsem a Jupiterem v tzv. hlavním pásu planetek. Sklon jeho oběžné dráhy vůči ekliptice je 4,2°. Kolem Slunce oběhne jednou za 3,6 roku a nejvíc se k němu přibližuje na vzdálenost 1,945 AU (1 astronomická jednotka AU je střední vzdálenost Země od Slunce a rovná se přibližně 150 mil. km).

Planetka má pravděpodobně nepravidelný tvar a její velikost je podle odhadu dr. Pravce přibližně 2 kilometry. Je tedy menší než pozemský Vsetín. Při maximálním přiblížení k Zemi (při příznivé opozici) až na vzdálenost 0,95 AU dosahuje hvězdné velikosti ("jasnosti") jen 18 mag a je asi 60000-krát méně jasná než nejslabší hvězdy viditelné pouze očima na noční obloze. Dalekohledy vsetínské hvězdárny proto není pozorovatelná!

Kromě planetky (27079) Vsetín se ve sluneční soustavě nacházejí i další "valašské" planetky - (1942) Jablunka, (27088) Valmez, ale i (2581) Radegast.

Na závěr je uvedeno zdůvodnění jména planetky (27079) Vsetín zveřejněné 27. dubna v cirkuláři Minor Planet Center a jeho český překlad:

(27079) Vsetín = 1998 TO6 Discovered 1998 Oct. 15 by P. Pravec at Ondrejov

"Vsetín is a town in the Wallachia region of eastern Moravia. A public observatory founded there in 1950 concentrates on astronomical popularization and education, especially involving young people."

"Vsetín je město na Valašsku na východní Moravě. Místní lidová hvězdárna založená v roce 1950 se soustředí na popularizaci astronomie a vzdělávání, zejména se zapojením mladých lidí."


| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 12. 05. 2002 | 1800 přečtení | Vytisknout článek