Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Vizuální metoda pozorování meteorů

Vizuální metoda je nejstarším, nejznámějším a zároveň i nejjednodušším způsobem, jakým můžeme odborněji sledovat meteory. Základní informace o této metodě pozorování "padajících hvězd" jsou uvedeny na následujících řádcích.

Pomůcky k pozorování meteorů
Obr. 1: Pomůcky k pozorování meteorů: tužky, hodinky (nejlépe digitální), baterka s červeným světlem, mapy hvězdné oblohy a protokoly na zápis meteorů.
Foto: E. Březina
Pozorování meteorů na Ježůvce
Obr. 2: K důležitým potřebám pro pozorovatele meteorů patří teplé oblečení, spacák, karimatka nebo lehátko a také plachta (například igelitová) na ochranu před rosou.
Foto: M. Špeťko
Zpracované pozorování meteorů
Obr. 3: Zpracované pozorování meteorů z maxima roje Perseid v srpnu 2012.
Především, k vizuálnímu pozorování meteorů není potřeba žádného dalekohledu ani jiného přístroje. Pozorovatel si vystačí jen se svým zrakem a drobným základním vybavením (viz obrázky 1 a 2).

Nezbytností k úspěšnému pozorování je samozřejmě také příznivé počasí a dobré podmínky v podobě co nejméně přesvětlené hvězdné oblohy. Snahou současných meteorářů tak je vyjíždět za padajícími hvězdami co nejdál od měst a dalších zdrojů světelného znečištění. Nejlépe až na hřebeny vzdálenějších kopců, kde je obloha nejen tmavší, ale obvykle zde na ni bývá i velmi dobrý výhled.

A jak probíhá vlastní pozorování? Při přeletu každého meteoru zaznamenává pozorovatel do protokolu především jeho příslušnost k některému z meteorických rojů, jež jsou v době pozorování aktivní, popř. zdali se nejedná o tzv. sporadický meteor. Dále je nutné zapsat jasnost meteoru. Dříve se také zaznamenávala rychlost meteoru na obloze a přesný čas přeletu, což sloužilo k následnému nalezení shodných meteorů mezi jednotlivými pozorovateli.

V průběhu pozorování se rovněž zapisují všechny změny podmínek: změny oblačnosti a mezní hvězdné velikosti (jasnosti nejslabší viditelné hvězdy na obloze), a také tzv. efektivní čas pozorování vyjadřující časovou ztrátu při zaznamenávání všech informací do protokolu.

Při následném zpracování se dále doplňují zeměpisné souřadnice místa pozorování, přesný čas začátku a konce pozorování, souřadnice středu sledované oblasti na obloze a další informace.

Zpracované výsledky pozorování (viz obrázek 3) bývají zasílány do Společnosti pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH), ve které je vedena databáze českých pozorovatelů meteorů, a zejména pak do International Meteor Organization (IMO). Zde se pozorování z celého světa postupně vyhodnocují a ze získaných dat se vytvářejí například analýzy hodinových frekvencí jednotlivých meteorických rojů anebo se sledují změny jejich populačních indexů. Ty určují, o kolik se zvýší počet viditelných meteorů roje, jestliže vzroste mezní hvězdná velikost o 1 magnitudu (tedy 2,5 krát).

V současnosti už lze díky internetu čerstvě zpracovaná data vkládat online přímo do předpřipravených tabulek na www stránkách IMO a během několika minut je tak srovnat s výsledky dalších pozorovatelů z Evropy, Ameriky nebo třeba z Číny.

Na Hvězdárně Vsetín se vizuálním pozorováním meteorů zabýváme již více jak 20 let. O historii těchto pozorování si můžete přečíst zde.

Vizuální metoda pozorování meteorů však má patrně svá nejlepší léta už za sebou. Od počátku tohoto století je totiž stále více nahrazována sledováním pomocí nejrůznějších technických zařízení. V případě vsetínské hvězdárny to jsou pasivní radar a videokamera. Přesto zůstává vizuální sledování meteorů jedním z mála způsobů astronomických pozorování, kde najdou díky jeho nenáročnosti ve velké míře uplatnění také amatéři.



| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 21. 11. 2014 | 2116 přečtení | Vytisknout článek