Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Nová planetka Emilbřezina

Jednou z nejvýznamnějších osobností vsetínské astronomie posledních dvaceti let byl bezesporu Emil Březina. Výborný kamarád, který na hvězdárně se vším ochotně pomáhal, a to nejen na poli odborné astronomické činnosti, ale doslova ve všem, co je možné si jen představit. Bez Emila Březiny by současná hvězdárna nevypadala tak, jak vypadá. Emil už bohužel pár let není mezi námi, ale jeho odkaz žije dál v podobě nově pojmenované planetky s označením (82559) Emilbřezina.

Emil Březina
Obr. 1: Emil Březina.
Předání planetky Emilbřezina v Ondřejově
Obr. 2: Převzetí osvědčení o pojmenování planetky v Ondřejově.
Předání planetky Emilbřezina na Vsetíně
Obr. 3: Osvědčení do rukou Ladislava Štěpánka předáno na Vsetíně.
Osvědčení o planetce Emilbřezina
Obr. 4: Osvědčení o pojmenování planetky (82559) Emilbřezina.
Citace k planetce Emilbřezina
Obr. 5: Zdůvodnění pojmenování planetky - citace z cirkuláře MPC.
Parametry planetky Emilbřezina
Obr. 6: Základní paramtery planetky.

Klikatá cesta za planetkou

V průběhu podzimu roku 2012, tedy krátce po Emilově odchodu, napadla několik členů bývalého astronomického kroužku stejná myšlenka - pojmenovat po něm některou z planetek Sluneční soustavy. Iniciativy se chopil Jiří Srba, který dnes pracuje na hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Souhlasil s návrhem obrátit se s prosbou o pojmenování planetky na observatoř Astronomického ústavu AVČR v Ondřejově, kde mají na kontě několik takových objevených těles, která je možné pojmenovat. Sám takto učinil a kontaktoval ondřejovského pozorovatele Kamila Hornocha. Obratem nám bylo potvrzeno, že náš nápad v podstatě možný je. Nicméně právo na pojmenování planetky má pouze objevitel daného tělesa, což je v případě ondřejovských planetek dr. Petr Pravec, spolupracovník Kamila Hornocha. Pan Pravec si k rozhodnutí dát název planetce po Emilu Březinovi nechal určitý čas na rozmyšlenou. Ubíhaly týdny a měsíce a finální výsledek nebyl stále zřejmý. Po nějaké době jsem usoudil, že se i já pokusím kontaktovat pana Pravce ohledně planetky a nastínit mu historii působení Emila Březiny na hvězdárně nejen z odborného, ale i z lidského pohledu. Bylo mým velmi příjemným překvapením, že jeho odpověď byla kladná. Souhlasil s pojmenováním planetky po Emilovi, ale s podmínkou, že návrh bude podpořen Společností pro MeziPlanetární Hmotu (SMPH), což dané věci zajistí určitý mezinárodní přesah. Vedení SMPH následně vše odsouhlasilo, a tak se zdálo, že je cesta k novému názvu asteroidu volná. Pan Pravec odeslal žádost o pojmenování planetky jménem Emilbřezina včetně potřebné citace na komisi Mezinárodní astronomické unie (IAU), která toto schvaluje. Následovalo několik měsíců čekání, po kterých jsme se dozvěděli, že IAU změnila některé formální kroky v podávání žádostí o pojmenování planetek. Žádost tedy musela být poslána znovu. Zdálo se, že problémy nemají konce, nicméně tentokrát vše dopadlo tak, jak jsme si přáli. Dne 5. března roku 2015 bylo v cirkuláři Minor planet center (MPC) zveřejněno nové jméno pro planetku (82559) Emilbřezina!!!

Převzetí osvědčení o planetce

Dne 11. června 2015 by se Emil Březina dožil 40 let. Stanovili jsme si, že někde poblíž zmiňovaného data uskutečníme symbolické předání planetky Emilově mamince, paní Březinové. Doufali jsme, že takové ocenění alespoň malinko překryje její dlouhodobý smutek ze ztráty syna. Do rukou Emilovy maminky se mělo dostat osvědčení o pojmenování planetky, které vydává Česká astronomická společnost (ČAS). Paní Březinová se však tohoto předání bohužel nedožila. Jediný blízký člen rodiny, který po Emilovi zůstal, je jeho bratr Ladislav Štěpánek. A tak nakonec bylo osvědčení předáno jemu. Než k tomu ale mohlo dojít, bylo nutné zmiňovaný certifikát získat v Ondřejově a dopravit na Vsetín. Ondřejovské předávání proběhlo na kometární konferenci dne 6. června 2015. Certifikát jsem převzal z rukou pana Suchana přímo v kopuli Perkova dalekohledu, což je s průměrem objektivu 2 metry největší dalekohled v České republice. Lepší místo jsem si nemohl přát. Na oplátku bylo ondřejovským kolegům předáno několik lahví valašské slivovice, čímž celý "ceremoniál" získal více uvolněný rozměr. Avšak nejdůležitější akt proběhnul o několik týdnů později na vsetínské hvězdárně. Dne 20. června se zde sešli bývalí členové astronomického kroužku z 90. let, pracovníci Hvězdárny Vsetín, Emilova rodina a kamarádi. V přátelské atmosféře bylo Emilovu bratrovi předáno ono téměř vymodlené osvědčení o pojmenování planetky. Tím se cesta završila.

Poděkování

Rád bych chtěl touto cestou poděkovat panu doktoru Petru Pravcovi z ondřejovské observatoře, který planetku objevil a nechal pojmenovat po Emilu Březinovi. Dále pak členům výkonného výboru SMPH. Speciální poděkování si zaslouží Jirka Srba (Hvězdárna Valašské Meziříčí, SMPH) a Kamil Hornoch (AsÚ AVČR Ondřejov, SMPH) a v neposlední řadě i všichni z vás, kteří nám v tomto drželi palce :-) Co říct závěrem? Nejdůležitější člověk, kterého se to týká, byl Emil Březina. Emile, díky za všechno!

Fotogalerie k popisovaným událostem:
Fotodokumentace z kometární konference, kde také proběhlo převzetí osvědčení o planetce.
Fotogalerie z předání osvědčení na vsetínské hvězdárně.


| Autor: Miroslav Jedlička | Vydáno dne 24. 06. 2015 | 1505 přečtení | Vytisknout článek