Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Bouřková sezóna 2003

Letošní bouřková sezóna začala dne 28. března, kdy náš počítač blesků zaregistroval první výboj. Tento přístroj zaznamenává pouze výboje mezi oblakem a zemí v okruhu zhruba 12 km. Celkem jím bylo za tento rok zachyceno 655 výbojů, což je oproti minulým létům poměrně málo – v roce 2000 jsme např. registrovali 830 výbojů, v roce 2001 to bylo 955 výbojů a minulý rok 1157 bleskových výbojů (viz graf č.1). Slabší intenzita bouřkové činnosti je, i když ne tak výrazně, znát také na počtu bouřkových dnů, tj. dnů s alespoň jedním zaznamenaným výbojem. Zatímco v roce 2000 bylo takových dnů registrováno 36, v roce 2001 37, v roce 2002 63, tento rok to bylo jen 32 bouřkových dnů. Jednu z příčin lze hledat i v letošním velmi suchém létě, kdy byl nedostatek vody nejen pro rostlinstvo, ale také pro vznik významnější bouřkové oblačnosti. Sezónu 2003 ukončila bouřka z 5. října, kdy jsme zaznamenali zatím poslední bleskový výboj v tomto roce. Celkově, jak již vyplývá z předchozího textu, lze hodnotit letošní bouřkovou sezónu jako podprůměrnou.

Mohutný bleskový výboj
Obr. 1: Mohutný bleskový výboj mezi oblakem a zemí. Fotografie pořízená ze vsetínské hvězdárny v noci z 23. na 24. června 2003. Foto: Emil Březina
Bleskové výboje v minulých letech
Graf 1: Srovnání počtu bleskových výbojů za minulé tři roky a rok letošní.
Bleskové výboje v roce 2003
Graf 2: Počty bleskových výbojů v jednotlivých bouřkových dnech. Proložená křivka ukazuje, že maximum nastalo v průběhu měsíce června.
Během roku začala být poruchová registrační část systému pro záznam bleskových výbojů, což způsobilo, že od začátku srpna nejsou časově doloženy jednotlivé výboje. Zbytek systému však naštěstí fungoval jak měl, takže počet bouřkových dnů a počet výbojů za tyto dny jsou kompletní. V příštím roce by již přístroj měl být opraven.

Navzdory výše zmíněnému suchému počasí se vyskytlo několik silných bouří, z nichž některé způsobily četné škody na majetku i krajině. Působivé divadlo jsme mohli sledovat například v noci z 23. na 24. června 2003, kdy bylo nebe doslova v jednom ohni (viz obr.). Zde byl naštěstí vizuální dojem silnější než bouře samotná a nevznikly (pokud je známo) žádné škody. Značné újmy však doznala při bouři dne 22.7.2003 obec Halenkovice (nedaleko Otrokovic), kde se patrně vyskytlo slabé tornádo. Způsobené škody zde byly bohužel značné (kompletní zpráva ČHMÚ viz internetová adresa uvedená na konci článku).

[1] Zpráva ČHMÚ k případu Halenkovice. Dostupné z: http://www.chmi.cz/torn/cases/....


| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 22. 12. 2003 | 4602 přečtení | Vytisknout článek