Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Z důvodu výjimečných opatření je hvězdárna pro veřejnost UZAVŘENA !
Astronomie

Zákryt Venuše Měsícem 18. června 2007

Rok 2007 je poměrně bohatý na zákryty těles sluneční soustavy Měsícem. Po zákrytech planety Saturn, které proběhly 2. března a 22. května bude v pondělí 18. června v odpoledních hodinách následovat zákryt planety Venuše. Ani to nebude vše, ještě v samotném závěru roku – 24. prosince – Měsíc zakryje planetu Mars. Vraťme se však k planetě Venuši.

Obr. 1: Zákryt planety Venuše Měsícem ze Vsetína. Orientační mapka Měsíce a detailní výřezy míst, kde dojde k začátku a konci samotného zákrytu.
Obr. 2: Detail počátku celého úkazu, planeta Venuše na okraji neosvětlené části měsíčního disku.
Obr. 3: Detail konce celého úkazu, planeta Venuše na okraji osvětlené části měsíčního disku.
Zákryty planet nepatří k nejobvyklejším úkazům, a proto je jim mezi pozorovateli věnována značná pozornost. Přinášejí totiž velmi zajímavé zážitky a dokumentární záběry spojené s postupným mizením planety za kotoučem našeho nejbližšího souputníka – Měsíce. V principu se jedná o úkazy, které jsou svojí podstatou velmi podobné zatmění Slunce, kdy měsíční kotouč zakrývá objekt, který se nachází v prostoru za ním (v tomto případě planetu Venuši).M

Přestože úkaz 18. června nastane ještě za slunečního světla, bude se jednat o velmi zajímavý jev. Jak Měsíc tak planeta Venuše jsou totiž jasnými objekty a jejich sledování je možné i za bílého dne dokonce pouhým okem. Současný vzhled planety Venuše navíc slibuje velmi zajímavý průběh. Planeta totiž jeví výraznou fázi podobnou Měsíci před první čtvrtí. Měsíc sám pak bude v době úkazu jen 3 a půl dne po novu a bude se tedy na obloze jevit jen jako úzký srpek.

Začátek úkazu (první kontakt Venuše s kotoučem Měsíce) je pro Vsetín předpovězen na 16 h 29 m a 13 s SELČ. Zakrývání kotoučku planety bude trvat asi 1 minutu a 10 sekund, přičemž závěrečných 30 sekund nebude možné pozorovat, jelikož bude docházet k zakrývání neosvětlené části Venuše neosvětlenou částí Měsíce. Planeta se začne opět objevovat za 1 hodinu a 22 minut, přesně v 17 h 51 m a 5 s SELČ. Konec úkazu, tedy opětné objevení celého kotouče planety, by měl nastat v 17 h 52 m a 10 s SELČ. Celý úkaz proběhne ve výšce necelých 60° nad jihozápadním obzorem ve vzdálenosti 45° od Slunce, které tou dobou bude ve výšce asi 40° nad západním obzorem.

Pro zájemce o sledování tohoto úkazu bude za příznivého počasí na vsetínské hvězdárně připraveno pozorování pro veřejnost ve formě projekce přímého přenosu úkazu do přednáškového sálu. Okamžiky před úkazem a po něm pak budou moci návštěvníci shlédnout na vlastní oči prostřednictvím dalekohledů hvězdárny.

[1] Hvězdářská ročenka 2007; kolektiv autorů; HaP Praha, AV ČR 2006.
      (K zakoupení či objednání zde: Planetárium Praha.)
[2] Horálek Petr; Měsíc zakryje Venuši. Dostupné z: www.astro.cz.

| Autor: Jiří Srba | Vydáno dne 11. 06. 2007 | 5290 přečtení | Vytisknout článek