Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Zákryt Venuše Měsícem 18. června 2007

Rok 2007 je poměrně bohatý na zákryty těles sluneční soustavy Měsícem. Po zákrytech planety Saturn, které proběhly 2. března a 22. května bude v pondělí 18. června v odpoledních hodinách následovat zákryt planety Venuše. Ani to nebude vše, ještě v samotném závěru roku – 24. prosince – Měsíc zakryje planetu Mars. Vraťme se však k planetě Venuši.

Obr. 1: Zákryt planety Venuše Měsícem ze Vsetína. Orientační mapka Měsíce a detailní výřezy míst, kde dojde k začátku a konci samotného zákrytu.
Obr. 2: Detail počátku celého úkazu, planeta Venuše na okraji neosvětlené části měsíčního disku.
Obr. 3: Detail konce celého úkazu, planeta Venuše na okraji osvětlené části měsíčního disku.
Zákryty planet nepatří k nejobvyklejším úkazům, a proto je jim mezi pozorovateli věnována značná pozornost. Přinášejí totiž velmi zajímavé zážitky a dokumentární záběry spojené s postupným mizením planety za kotoučem našeho nejbližšího souputníka – Měsíce. V principu se jedná o úkazy, které jsou svojí podstatou velmi podobné zatmění Slunce, kdy měsíční kotouč zakrývá objekt, který se nachází v prostoru za ním (v tomto případě planetu Venuši).M

Přestože úkaz 18. června nastane ještě za slunečního světla, bude se jednat o velmi zajímavý jev. Jak Měsíc tak planeta Venuše jsou totiž jasnými objekty a jejich sledování je možné i za bílého dne dokonce pouhým okem. Současný vzhled planety Venuše navíc slibuje velmi zajímavý průběh. Planeta totiž jeví výraznou fázi podobnou Měsíci před první čtvrtí. Měsíc sám pak bude v době úkazu jen 3 a půl dne po novu a bude se tedy na obloze jevit jen jako úzký srpek.

Začátek úkazu (první kontakt Venuše s kotoučem Měsíce) je pro Vsetín předpovězen na 16 h 29 m a 13 s SELČ. Zakrývání kotoučku planety bude trvat asi 1 minutu a 10 sekund, přičemž závěrečných 30 sekund nebude možné pozorovat, jelikož bude docházet k zakrývání neosvětlené části Venuše neosvětlenou částí Měsíce. Planeta se začne opět objevovat za 1 hodinu a 22 minut, přesně v 17 h 51 m a 5 s SELČ. Konec úkazu, tedy opětné objevení celého kotouče planety, by měl nastat v 17 h 52 m a 10 s SELČ. Celý úkaz proběhne ve výšce necelých 60° nad jihozápadním obzorem ve vzdálenosti 45° od Slunce, které tou dobou bude ve výšce asi 40° nad západním obzorem.

Pro zájemce o sledování tohoto úkazu bude za příznivého počasí na vsetínské hvězdárně připraveno pozorování pro veřejnost ve formě projekce přímého přenosu úkazu do přednáškového sálu. Okamžiky před úkazem a po něm pak budou moci návštěvníci shlédnout na vlastní oči prostřednictvím dalekohledů hvězdárny.

[1] Hvězdářská ročenka 2007; kolektiv autorů; HaP Praha, AV ČR 2006.
      (K zakoupení či objednání zde: Planetárium Praha.)
[2] Horálek Petr; Měsíc zakryje Venuši. Dostupné z: www.astro.cz.

| Autor: Jiří Srba | Vydáno dne 11. 06. 2007 | 5290 přečtení | Vytisknout článek