Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Přednáška "Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech"

V letošním roce si připomeneme smutná výročí dvou největších havárií jaderných elektráren. Přední český jaderný fyzik Vladimír Wagner nám v pátek 8. dubna 2016 od 18:00 hodin v přednáškovém sále vsetínské hvězdárny přiblíží příčiny těchto katastrof a jejich dopady na životy lidí.

Plakát - Fukušima a Černobyl
Obr. 1: Plakát "Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech".
Kniha "Fukušima I poté"
Obr. 2: Kniha "Fukušima I poté".
Energie z jádra je jednou z cest k zabezpečení energetických potřeb moderní civilizace. Jako jediná je zatím schopna v plné šíři nahradit spalování fosilních paliv, které vede ke globálním změnám klimatu. Ale i ona má svá úskalí a rizika.

V dubnu 1986 došlo k explozi reaktoru jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu a v březnu 2011 pak silné zemětřesení a následná tsunami těžce poškodily japonskou elektrárnu Fukušima I. Obě tyto havárie jsou klasifikovány stupněm 7 na stupnici INES (The International Nuclear Event Scale - Mezinárodní stupnice jaderných událostí). Jedná se o nejvyšší stupeň a žádná jiná událost nebyla takto ohodnocena.

Přednáška RNDr. Vladimíra Wagnera nám objasní příčiny těchto havárií, probere jejich dopady na životy lidí, seznámí nás s nejnovější situací v místech obou událostí a také ukáže, jak takové havárie ovlivňují postoje lidí ke špičkovým technologiím a zejména k energetice.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc. vystudoval MFF UK v Praze. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR se zabývá hlavně experimentálním studiem horké a husté jaderné hmoty při relativistických srážkách těžkých iontů. Mimo to přednáší studentům na pražské ČVUT. Je také naším předním popularizátorem vědy. V roce 2015 vydal knihu "Fukušima I poté - Cesta od havárie k rekonstrukci, důsledky a dopady pro Japonsko i svět".

 


| Autor: Martin Leskovjan | Vydáno dne 30. 03. 2016 | 1084 přečtení | Vytisknout článek