Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Výstava: Astronomie v průběhu staletí

V sobotu 20. června 2009 v 19:30 hodin bude v prostorách vsetínského zámku slavnostně zahájena výstava "Astronomie v průběhu staletí", která se koná k příležitosti 400. výročí prvního astronomického pozorování pomocí dalekohledu. Pracovníci hvězdárny výstavu připravili jako další příspěvek k letošnímu Mezinárodnímu roku astronomie.

Výstava Astronomie v průběhu staletí
Obr.: Úvodní panel výstavy.
Rok 2009 byl vyhlášen Mezinárodním rokem astronomie v prosinci 2007 Valným shromážděním OSN (za podpory organizace UNESCO). Podnětem k vyhlášení se stala právě první pozorování hvězdné oblohy teleskopem, která v roce 1609 provedl mj. slavný italský učenec Galileo Galilei.

Návštěvníci výstavy se mohou až do 1. listopadu 2009 seznámit s celou historií astronomie, s nejvýznamnějšími objevy a teoriemi, ale i s obrovským skokem ve znalostech o vesmíru ve 20. století, který byl spojen s dokonalejší pozorovací technikou. Opomenuty samozřejmě nezůstanou ani nejnovější výzkumy z posledních let.

Jeden z panelů také připomene některé z úspěchů českých astronomů a na dalším se představí sama Hvězdárna Vsetín se svými začátky i současnou činností. Část výstavy bude rovněž věnována velkému problému současné astronomie, kterým je světelné znečištění noční oblohy.


| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 15. 06. 2009 | 2536 přečtení | Vytisknout článek