Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Rok 2002 - počasí plné zvratů a rekordů

Rok začal poměrně krutou zimou s nevídaným množstvím sněhu. Vždyť 69 cm vysoká sněhová pokrývka změřená ve Vsetíně 1. ledna je dosud nejvyšší hodnotou po dobu existence meteorologické stanice na hvězdárně. Zároveň minimální teplota -24,4°C ze dne 4. ledna je hodnota, kterou zde nezaznamenali od roku 1987 (-27,4°C). V lednu byla změřena také nejvyšší rychlost větru roku 2002, totiž 18,6 m/s, což při mrazivém počasí znamenalo pocitovou teplotu nejméně o 20°C nižší, než byla skutečně naměřená. Neobvyklý byl také zvrat v počasí v poslední dekádě ledna, kdy za větrného a deštivého počasí vystoupily teploty postupně až nad 10°C. Nejvyšší teplota +13,1°C 29.1. ostře kontrastuje s již zmíněným minimem.

Teplé a poměrně vlhké počasí pokračovalo i v únoru, takže způsobilo rozpuštění posledních zbytků sněhu z ledna. Únor přispěl do souhrnu extrémů minulého roku dvěmi hodnotami. 20. února napršelo téměř 51 mm srážek, což je pro toto období hodnota mimořádná. Zároveň je to nejvyšší denní úhrn srážek v roce 2002. Celkovou sumou 119 mm je únor minulého roku zatím nejdeštivějším druhým měsícem roku od začátku pozorování na vsetínské hvězdárně. Vyšší hodnota byla za únor ve Vsetíně změřena jen v roce 1946 (132 mm).

Březen byl zajímavý dalším výrazným teplotním rozkmitem, kdy poslední den měsíce bylo naměřeno téměř 20°C, zatímco 5 dnů předtím ještě sněžilo (téměř 20 cm sněhu) a mrzlo. Také ranní minimum toho dne bylo velmi nízké, totiž -2,2°C, denní amplituda byla tedy 22°C.

Duben znamenal pro Vsetín nejnižší měsíční srážky v roce 2002, ovšem 38 mm nebylo žádné sucho. Sušší počasí pokračovalo i v květnu, ale tento měsíc byl rekordní v průměrné měsíční teplotě. 15,8°C je nejvyšší teplota za květen od počátku pozorování na hvězdárně Vsetín s mimořádnou odchylkou +3,8°C oproti dlouhodobému průměru. Stejně rekordním se stal i červen s průměrnou měsíční teplotou 16,8°C, čímž překonal o 0,1°C teplotu z roku 1979 (odchylka byla již jen +1,8°C oproti normálu). Nezvyklé teplo se projevilo také vyšším počtem tropických dnů - v pěti takových dnech byla zaznamenána i teplota 31,9°C. Nadprůměrně teplé počasí pokračovalo i v červenci a srpnu. Srážky byly ve všech třech letních měsících průměrné nebo mírně nadprůměrné. Nejvíce jich napršelo v srpnu - 117 mm, to je pouze 35% nad normálem. Můžeme mluvit o štěstí, že se nám povodně, jaké známe z roku 1997, vyhnuly, tentokrát škodily především v Čechách.

Září se vyznačovalo velmi teplým začátkem, kdy se ještě vyskytly 4 letní dny s nejvyšší teplotou 27,5°C dne 9.9. Mnozí si tak prodloužili letní koupání až do konce 1. dekády měsíce. Po zbytek měsíce se však již drželo poměrně studené počasí. Již 14. září byl zaznamenán první přízemní mrazík -0,9°C, 30. září mrzlo i ve výšce obvyklé pro měření teploty, t.j. 2 m nad zemí. Na vsetínské hvězdárně zaznamenali -0,7°C. Chladné a velmi deštivé počasí pokračovalo i v říjnu. Vždyť 134 mm, tedy 264% normálu je hodnota nejvyšší za celý loňský rok. Zajímavostí je, že i při chladném průběhu počasí se v říjnu vyskytly hned čtyřikrát bouřky, tedy jev pro tento měsíc dost výjimečný. Listopad se naopak vyznačoval poměrně teplým počasím, kdy jihovýchodní proudění přinášelo nadnormální teploty s maximem 19,1°C 15.11. Nejchladnějším měsícem roku se stal prosinec s průměrnou teplotu -3,9°C, což je o 2,8°C pod normálem. Ještě počátkem měsíce přetrvávalo teplejší počasí z listopadu, ale po 5.12. se rychle ochlazovalo, takže se průměrné denní teploty často pohybovaly i pod -10°C. Doprovodným jevem tohoto ochlazení bylo nepříjemné náledí. Holomrazy vystřídala slabá sněhová pokrývka ve druhé půli měsíce s maximem 13 cm těsně před vánoci. Kromě idylických bílých vánoc byly svátky také dost mrazivé s minimem 25.12. -17,9°C. Ovšem teplotní zvrat nastal hned pár dní poté, kdy např. 30.12. byla nejvyšší teplota +7,1°C. Hned na Silvestra již opět mrzlo s teplotou až -10,2°C. Zajímavostí počasí listopadu a prosince bylo i to, že jak při teplém jihovýchodním, tak později chladném severovýchodním proudění se v Čechách většinou udržovala inverzní oblačnost, zatímco ve Vsetíně zaznamenali někdy i několik slunečných dní v řadě za sebou.

Průměrná teplota roku 2002 byla 8,4°C, což je o 1,1°C více než je průměr (z let 1961 - 1995) a zároveň se stal třetím nejteplejším (8,9°C - 2000, 8,7°C - 1994) z dosavadního pozorování vsetínské hvězdárny. Je to již pátý rok v řadě s nadprůměrnou teplotou. Počtem letních dnů (61) dokonce o den předčil výjimečný rok 1992. Také srážky byly mírně nad normálem. Pozoruhodné je, že nadnormální srážky se vyskytují trvale již od roku 1994. Je tedy nasnadě, že při vyšších teplotách se udržuje i vyšší vlhkost vzduchu, což právě přináší nadnormální srážky, v létě často přívalového charakteru. Nabízí se otázka globálního oteplování, ale vzhledem k tomu, že známe z historie planety Země i poměrně nedávné (desítky tisíc let) mnohem větší klimatické změny, lze o původu současného teplejšího období jen spekulovat. Ovšem varováním by pro nás měla být právě vyšší četnost různých extrémních projevů počasí přinášejících obrovské škody, zejména povodní a vichřic.


| Autor: Patrik Lacina | Vydáno dne 27. 02. 2003 | 5737 přečtení | Vytisknout článek