Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Objeven člen nové skupiny trojanů

Trojané jsou planetky obíhající ve stejné vzdálenosti jako mateřská planeta pouze s posunem na její oběžné dráze o ±60°. Tedy všechny planetky nashromážděné v libračních centrech L4 a L5. Librační centra, neboli Lagrangeovy body jsou místa v soustavě dvou těles, v nichž je gravitační přitažlivost obou těles stejně velká, ale v opačném směru. Silové účinky obou těles na malé třetí těleso, v našem případě planetku - trojana, umístěného v libračním bodě jsou v rovnováze. Tudíž na něj nepůsobí žádnou silou. Vlastnosti těchto center odvodil v roce 1772 Lagrange při řešení problému soustavy tří těles.

Poloha planetky 2001 QR322 ve sluneční soustavě
Obr. 1: Poloha planetky 2001 QR322 ve sluneční soustavě a její variace kolem libračního bodu. [1]
První takovouto skupinou byly planetky v libračních bodech soustavy Jupiter - Slunce. První Jupiterův trojan byl objeven v roce 1906 a byl pojmenován Achiles. Jeho sklon dráhy je 11°, výstřednost 0,10 a absolutní hvězdná velikost 8,6 mag. Trojané Jupitera jsou také někdy rozdělování na Řeky a Trojany. V bodě L4, který předbíhá Jupiter na jeho dráze o 60° se nachází skupina Řeků a v libračním bodě L5 skupina Trojanů. Skupina "řeků" dnes již obsahuje 964 planetek a skupina "trojanů" má pouhých 599 členů.

Další objevenou skupinou trojanů byli trojané Marsu. První těleso této skupiny - planetka (5261) Eureka - byla objevena v roce 1990 a nachází se v libračním bodě L5. Druhý trojan Marsu byl objeven až za osm let, v roce 1998, třetí o rok později a zbylé tři v roce 2001. Dnes je tedy známo šest zástupců této skupiny, pět v libračním bodě L5 a pouze jeden v libračním bodě L4.

A konečně 21. srpna 2001 byla v rámci projektu Deep Ecliptic Survey na Lowelově observatoři objevena planetka s předběžným označením 2001 QR322. Pozorování provedená v následujících šesti měsících vedly k závěru, že planetka obíhá ve vzdálenosti 30,1665337 AU a s periodou 165,69 let, což přibližně odpovídá planetě Neptun (a = 30,068963 AU perioda = 164,79132 let). Jedná se tedy o prvního člena skupiny Neptunových trojanů. Planetka 2001 QR322 se nachází v libračním bodě L4 a její velikost je odhadována přibližně na 230 km.

Dnes již známe tři skupiny trojanů a není vyloučeno, že takovýchto skupin planetek nebude v budoucnu objeveno ještě několik.

[1] První Trojan planety Neptun. Dostupné z: http://www.planetky.cz/article.php3?sid=70.

| Autor: Marián Trlica | Vydáno dne 03. 03. 2003 | 2117 přečtení | Vytisknout článek