Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Bouřková sezóna 2011

Vsetínská bouřková sezóna roku 2011 byla počtem bleskových výbojů lehce podprůměrná, průběhem spíše nadprůměrná a počtem bouřkových dnů průměrná.

Roční úhrny bleskových výbojů v období 2000–2011
Graf 1: Celkové roční úhrny bleskových výbojů v období 2000–2011
Počty bouřkových dnů v průběhu roku 2011
Graf 2: Počty bouřkových dnů v průběhu roku 2011 – křivka proložená daty ukazuje, kdy nastalo maximum bouřkové činnosti.
Hrozivé čelo bouře ze dne 19. 8. 2011
Obr. 1: Hrozivé čelo bouře při přechodu studené fronty 19. srpna 2011. Foto: Martin Machala
Kanalizace na Palackého ulici 5. 9. 2011
Obr. 2: Kanalizace na Palackého ul. vyřazená z činnosti silnými srážkami při bouřce 5. září 2011. Foto: Emil Březina
Vrstva drobných krup 13. 10. 2011
Obr. 3: Vrstva drobných krup po silné přeháňce 13. října 2011. Foto: Emil Březina
Bleskové výboje za bouře 8. 6. 2011
Obr. 4: Blesky při ranní bouřce 8. 6. 2011. Foto: Emil Březina
Strom zasažený bleskem u Vsackého Cábu
Obr. 5: Strom po zásahu bleskem u Vsackého Cábu. Foto: Emil Březina
Strom zasažený bleskem na Vsackém Cábu
Obr. 6: Strom zasažený bleskem na Vsackém Cábu. Foto: Emil Březina
Strom zasažený bleskem nedaleko vrchu Vysoký Grúň
Obr. 7: Strom zasažený bleskem nedaleko vrchu Vysoký Grúň. Foto: Emil Březina
Strom zasažený bleskem nad obcí Janová
Obr. 8: Strom zasažený bleskem nad obcí Janová. Foto: Emil Březina
Na první bleskový výboj jsme si museli počkat poměrně dlouho, až do 24. dubna, kdy při odpolední bouřce zaznamenal náš počítač blesků celkem 49 výbojů. Největší denní počet bleskových výbojů, tj. 79, jsme zaznamenali 4. června. Poslední bleskový výboj roku jsme zachytili už 19. září, oproti jiným letům byla tedy tato sezóna poměrně krátká. Celkem jsme za rok 2011 zaznamenali 784 bleskových výbojů (viz graf č. 1) během 40 bouřkových dnů (tj. dnů s alespoň jedním zaznamenaným výbojem – viz graf č. 2). Připomínám, že náš počítač blesků registruje pouze výboje mezi oblakem a zemí, a to do vzdálenosti asi 12 km.

V průběhu sezóny se odehrálo několik zajímavých bouřkových situací, například denní přechod studené fronty 8. července, kdy blesky mezi oblakem a zemí jen pršely, a některé z nich s patřičným zvukovým doprovodem udeřily v relativně nevelké vzdálenosti od hvězdárny.

Rozhodně nejpůsobivější denní bouří roku byl přechod studené fronty 19. srpna, kdy obloha nabyla na chvíli doslova apokalyptického vzhledu, což velmi působivě dokumentují snímky, které pořídil mezi obcemi Mikulůvka a Bystřička náš externí spolupracovník Martin Machala (viz jeho fotogalerie). Na výboje typu oblak-země však tato bouře byla poměrně chudá – náš počítač jich zachytil pouze 12.

Výrazná byla též bouře 5. září, která produkovala silné srážky, nárazový vítr (až 16,2 m/s) a mohutnou elektrickou aktivitu. Srážkové vody bylo tolik, že na chvíli vyřadila z provozu kanalizaci na Palackého ulici (viz foto 2).

Dne 13. října se vyskytla silná přeháňka, jež sice neprodukovala bleskové výboje, zato však Vsetín bohatě zasypala drobnými kroupami (viz foto 3).

Hezkých nočních bouřek se v průběhu roku vyskytlo vícero. Už vzdálená blýskavice 23. dubna byla velmi působivá (viz fotogalerie). Další pěkné bleskové výboje se vyskytly při ranní a večerní bouřce 8. 6. a dále např. 15. 8. a 27. 8.

Stromy zasažené blesky jsem objevil čtyři – dva z nich se nacházely nedaleko od sebe (asi 1,5 km vzdušnou čarou), a to na Vsackém Cábu, nebyly však zasaženy při téže bouři. Třetí případ se vyskytl nedaleko vrchu Vysoký Grúň v Hostýnských vrších a konečně čtvrtý strom jsem zjistil v lesích nad obcí Janová. Ve všech případech se jednalo o smrky a nejvíce poškozen byl hned první uvedený (viz foto).

Sezóna 2011 rozhodně předvedla, jak dynamickými a respekt vzbuzujícími jevy bouře jsou, a tak nám nezbývá, než s tímto respektem vstoupit do bouřkové sezóny 2012.


| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 13. 01. 2012 | 3930 přečtení | Vytisknout článek