Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Bouřková sezóna 2004

Pokud se týká počtu bleskových výbojů, nevybočuje letošní sezóna z průměru. Jestliže se však zaměříme na škody, které bouře v průběhu tohoto roku napáchaly, je situace zcela odlišná.

Bleskové výboje 2000 - 2004
Graf 1: Srovnání celkového ročního počtu bleskových výbojů za období 2000 — 2004.
Bleskové výboje v roce 2004
Graf 2: Počty bleskových výbojů v jednotlivých bouřkových dnech v roce 2004. Proložená křivka ukazuje období s malým počtem bouřek v červenci, související s deficitem srážek v tomto měsíci.
Zhruba v polovině roku 2003 došlo k poruše v záznamu bleskových výbojů, konkrétně selhala ta část zařízení, která má na starost přesný časový záznam jednotlivých výbojů. Tyto údaje tedy za zbylou část roku 2003 chybí. Počátkem roku 2004 byl přístroj opraven (a lehce modifikován) a jeho funkce je od té doby uspokojivá.

Náš počítač blesků zaznamenává pouze výboje mezi oblakem a zemí v okruhu přibližně 12 km. První výboj v tomto roce byl zaznamenán 16. dubna v 18:48 SEČ a zatím poslední letošní výboj byl 8. října ve 21:06 SEČ. Celkem bylo zaznamenáno 738 výbojů, což je ve srovnání s minulými lety (viz graf č. 1) průměrný, až mírně podprůměrný stav. Úhrn bouřkových dnů (tj. dnů s alespoň jedním zaznamenaným výbojem) letos činí 38. Opět pro srovnání — v roce 2000 to bylo 36 dnů, v roce 2001 37 dnů, v roce 2002 63 dnů a v roce 2003 32 bouřkových dnů. Počet bouřkových dnů v tomto roce můžeme tedy považovat za průměrný.

Jak z hlediska počtu bleskových výbojů, tak i množstvím způsobených škod byla suverénně nejsilnější bouře z 9. června 2004, kdy jsme zaznamenali celkem 193 blesků. Šlo vlastně o celý bouřkový komplex, pás bouří vzniklých na studené frontě, který se přehnal téměř přes celou Českou republiku. Nejhůře byl patrně zasažen Litovel, kde je doložen výskyt silného tornáda. Podrobnější průzkum překvapivě odhalil výskyt dalšího, i když mnohem slabšího tornáda na vsetínsku, konkrétně v Senince a Lačnově. Ke škodám přímo v obcích naštěstí prakticky nedošlo, zasaženy byly hlavně okolní lesní porosty, z čehož jejich majitelé jistě velkou radost neměli. Horší situace byla v oblasti „Na Mezných“ (tj. mezi Bratřejovem a Pozděchovem), kde došlo k poškození budov — hlavně střech — a to buď větrem nebo vyvrácenými či zlomenými stromy. Z charakteru škod bylo usouzeno, že zde (a zřejmě i na několika jiných místech za této bouře) patrně došlo k tzv. propadu studeného vzduchu neboli downburstu. Stručně řečeno, jde o jev, při kterém dochází k sice lokálnímu, avšak extrémnímu zesílení větru, jehož rychlost může krátkodobě dosáhnout až několika desítek metrů za sekundu.

Co nám přinese bouřková sezóna 2005? Uvidíme. Doufejme však, že k nám bude příroda milosrdnější, než jsme mnohdy my k ní.


| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 01. 11. 2004 | 4575 přečtení | Vytisknout článek