Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

První rozprava o světelném znečištění na Vsetíně


Motto: Nejde o to zhasnout, jde o to svítit účelněji!!!

Světelné znečištění je poměrně novým termínem, který je zaváděn do oblasti ekologie a ochrany přírody v posledním desetiletí, přestože s efekty, které lze do této kategorie jednoznačně zařadit, se všichni setkáváme již minimálně 50 let. Život člověka a existence rozvinuté společnosti je nutně doprovázena jistými škodami na životním prostředí, které jsou však v mnoha případech pouze ukázkou neschopností zodpovědných institucí dívat se dopředu na období delší než volební a obhájit tak právo obyčejného člověka na přirozené, čisté a přírodně bohaté prostředí. Za nejzávažnějšími prohřešky lze v současnosti považovat vědomé využívání zastaralých (ale levných) technologii, které některým společnostem umožňují udržet si svůj ekonomický náskok nad konkurencí, která takto bezohledná není (nebo nemůže být). Příklady nalezneme ve všech odvětvích průmyslu (určitě si na nějaké vzpomenete), ale do této kategorie je třeba zařadit také osvětlování noční krajiny a tedy světelné znečištění.

iau2006
Obr. 1: Pohled na Vsetín z Horního města.
iau2006
Obr. 2: Altánek v Panské zahradě.
Další snímky a informace naleznete v sekci
Světelné znečištění.
Světelné znečištění je důsledkem osvětlování noční krajiny, které lze v některých místech – především městských aglomeracích – považovat za nutné. I v dnešních městech jsou však místa, jejichž osvětlení je diskutabilní nebo vyloženě zbytečné a jeho omezení by mohlo zajistit nemalé úspory. Stejně jako v jiných oblastech jsou také snahy člověka osvětlovat své okolí doprovázeny mnoha chybami či úmyslnými naschvály, které mohou vést k úplné degradaci noční krajiny.

Hlavní vadou (kterou lze po krátkém zamyšlení jednoduše odstranit za nezvýšených celkových nákladů či dokonce s úsporami) je současné využívání zastaralých či pseudoestetických technických řešení osvětlovacích částí pouličních lamp. Bezohlednost či neznalost architektů, volených zastupitelů a mnohdy profesionálů nejen z dob minulých je v tomto smyslu na Vsetíně k vidění na každém kroku. Jen ty současné a nejhorší příklady: osvětlení Panské zahrady, osvětlení Dolního náměstí, nově zbudované (!) osvětlení sídliště Jasenka, samoúčelné lampy typu „kopačák“ po celém centru města – především Smetanova ulice … děs a hrůza.

Všechny tyto příklady mají společného jmenovatele ve špatném řešení, které nebere v úvahu základní fakta o fungování lidského zraku za sníženého osvětlení. Krátce řečeno, čím jasnější přímý zdroj světla máte v zorném poli, tím je silnější váš pocit nízkého osvětlení – intenzivní zdroj převládá, váš zrak se mu přizpůsobí a osvětlení chodníku pro vaši pohodlnou cestu přijde v niveč.

Dále na Vsetíně nalezneme řadu „moderních“ lamp především kolem cest, které jsou řešeny lépe, ale k dokonalosti jim něco chybí – většinou je to špatné řešení spodního krytu, který zanesen nečistotami rozptyluje světlo do všech stran (Smetanova ulice, Nádražní ulice, …). I zde je řešení jednoduché – rovný, rovnoběžně s podložkou umístěný kryt komponovaný přímo ve stínidle takový problém nezpůsobí. Toto správné řešení si každý může na vlastní oči prohlédnout na Staré ulici v Luhu, kde byla Technickými službami Vsetín instalována speciální svítidla splňující ty nejpřísnější požadavky na ekologické osvětlování krajiny (jen tak dále pánové!). Jediné, co lze tomuto provedení vytknout, je nedodržení pravidla o rovnoběžnosti krytu světla s podložkou, které způsobuje osvětlení „jablíček v sousedních zahrádkách“.

Záměrně jsem v tomto malém výčtu nezmínil některé další příklady vyloženého pohrdání přírodou (reflektor nad jezírkem či světla zahrabaná do země osvětlující koruny stromů v zámeckém parku, nemluvě o přebujelém a kýčovitém vánočním osvětlení, které je naštěstí instalováno dočasně…). To je ostuda, která si snad nezaslouží ani další komentář.

Důsledkem takto pojaté „starosti“ našich zástupců a úředníků o okolí Vsetína je celonoční oranžová záře, kterou všichni známe především ze zimních měsíců, která by měla být typická spíše pro průmyslové aglomerace než pro městečko, které chce svojí budoucnost stavět na cestovním ruchu v krásné přírodě Beskyd. To, jak málo si zodpovědné instituce uvědomují fakt znehodnocení noční krajiny, je patrné také na vlastní propagaci města. V uplynulých měsících dostali všichni občané do svých poštovních schránek „vsetínský kalendář“ na rok 2007. Hned na jeho úvodní straně je názorná ukázka toho, jak nemá vypadat veřejné osvětlení (a bohužel není jediná ani první, kterou město využívá). A co je na snímku špatně? Autor se v okamžiku exponování tohoto záběru pohyboval neoddiskutovatelně výše, než se nachází jakákoliv pouliční lampa. Na čipu fotoaparátu by se tedy neměl (v případě správně řešeného veřejného osvětlení) zachytit ani jeden ostře svítící světelný zdroj, ale pouze rozptýlené světlo odražené od zemského povrchu. Jak sami vidíte, zjevně tomu tak není. To, co snímek zachycuje, je ekologická katastrofa a ukázka bezohledného plýtvání.

Abychom netepali pouze naše městské zastupitele, je třeba dodat, že řadu příkladů toho, jak nemá vypadat noční osvětlení – ať už reklamní či „účelové“, lze najít i u řady vsetínských firem. Asi nejhorší ukázkou je sezónní osvětlení „sjezdového areálu“ na Jasence. Pokud nevíte o čem je řeč, pohlédněte v lyžařskou sezónu ze Vsetína směrem na Dušnou, řada nestíněných lamp, luceren a holých žárovek vám bude svítit přímo do očí. V Krkonoších by si to již dnes dovolit nemohli (aspoň doufám). Tak proč tady mohou?

Může za to pravděpodobně naše lhostejnost. Mnoho lidí si stěžuje, že trpí poruchami spánku, které jsou v mnoha případech způsobeny přebytkem nočního světla. Jistě sami najdete ve svém okolí místa, kde lidem svítíme rovnou do postele. Každý, kdo bydlí v přízemí, prvním patře, či dokonce výše tento problém zná. Že ho lze vyřešit instalací žaluzií? No to byste mohli stejně namítnout, že znečištění ovzduší lze vyřešit nošením plynových masek. To je přece nesmysl! Proto máte-li ve svém okolí lampu, která vás z jakéhokoliv důvodu ruší, ozvěte se.

V uplynulých měsících Hvězdárna Vsetín zprovoznila na svých stránkách sekci věnovanou tomuto problému. Máte-li (stejně jako my – zaměstnanci hvězdárny, členové astronomických kroužků, návštěvníci večerních pozorování, ekologové, a milovníci denní i noční přírody vůbec) pocit, že něco není v pořádku – že vám město svítí do postele, ačkoliv by mělo osvětlovat chodník, že město plýtvá tam, kde by nemuselo, že vám někdo svou bezohledností brání podívat se na hvězdy, … – udělejte fotku! Rádi ji na stránkách hvězdárny zveřejníme. Berte to jako program „Fotkou proti světelnému znečištění“. Inspirovat se můžete na internetové adrese Západočeské pobočky České astronomické společnosti http://www.astro.zcu.cz/svetlo/skylight-vysledky.html, kde naleznete vyhlášení výsledků fotografické soutěže s tématikou světelného znečištění. (Předem upozorňujeme, že uvedené záběry jsou „drsné“). Našim úkolem je ukázat, že plýtvání energií na světelné znečišťování je přežitek, který si nemůžeme a nechceme dovolit. Světelné znečištění je celosvětový problém, kterým JE třeba se zabývat. Začněme tedy u sebe!

[1] Světelné znečištění; ČAS. Dostupné z: http://www.astro.cz/znecisteni.
[2] Světelné znečištění; Západočeská pobočka ČAS. Dostupné z: http://www.astro.zcu.cz/svetlo/skylight.html.
[3] The night sky in the World. Dostupné z: http://www.darksky.org/.
[4] International Dark-Sky Association (IDA). Dostupné z: http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/fig4.htm.
[5] Starry Night Lights. Dostupné z: http://www.starrynightlights.com/.
[6] Hollan; J.; Kvalitní osvětlování, minimalizující…; Dostupné z: http://svetlo.astro.cz/.
[7] Vyhlášení výsledků fotografické soutěže…; Dostupné z: http://www.astro.zcu.cz/svetlo/skylight-vysledky.html.

| Autor: Jiří Srba | Vydáno dne 30. 11. 2006 | 4361 přečtení | Vytisknout článek