Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Kosmonautika

Padá družice!?

Již několik dní postupně po internetu putuje zpráva o pádu americké špionážní družice někdy na přelomu února a března. Dnes zpráva dorazila i na český zpravodajský portál Novinky.cz [1], bohužel mnoho z informací je chybných nebo zbytečně nafouknutých. Proto také vznikl tento článek (původně uveřejněný jako aktualita), který má čtenáře střízlivěji informovat o této problematice. Pro úplnost jen uvádíme, že zpráva na serveru Novinky.cz, na kterou tento článek reaguje již byla redakcí nebo autorem v tichosti částečně opravena. Budiž jim to připočteno k dobru.

Družice USA 193
Obr. 1: Družice USA 193 pozorována a vyfotografována ze Země 23. prosince 2007. [3]
Ale zpět k problému padající americké špionážní družice. S největší pravděpodobností se jedná o vojenskou družici s krycím názvem USA 193 (L-21), která byla vypuštěna 14. prosince 2006 z kosmodromu Vandenberg. Družice v hodnotě několika stovek milionů dolarů byla postavena pro National Reconnaissance Office a její poslání je dodnes utajované. Přesto se dá zjistit mnoho informací o tomto kosmickém tělese. Podle encyklopedie Space 40 [2] družice USA 193 od 11. ledna 2007 nereaguje na povely ze Země a neprovádí žádné korekce dráhy. Výška její oběžné dráhy je nyní podle Teda Molczana kolem 285 km a snižuje se přibližně o 500 m denně. Pokud jsou naše odhady s určením družice správné, pak její hmotnost rozhodně není 9 tun, jak uvádění média, ale pohybuje se maximálně někde mezi 3,5 až 4 tunami. Pro vynesení družice USA 193 na oběžnou dráhu kolem Země byla použita nosná raketa Delta II 7920, která má na danou oběžnou dráhu nosnost maximálně právě ony 4 tuny.

Jak již bylo napsáno výše, pozemní středisko nemá spojení s družicí. To znamená, že není možnost ovlivňovat její dráhu a je tak odsouzena k zániku v zemské atmosféře. I když se bude jednat o neřízený zánik, únik tajných informací, nebezpečných látek nebo ohrožení životů je velmi nepravděpodobné až nemožné. Družice tohoto typu jsou velmi dobře zabezpečeny a obsahují autodestrukční zařízení, které i v případě přerušení spojení mezi pozemním střediskem a družicí zajistí, aby nepadla do nepovolaných rukou. Pokud by družice obsahovala radioizotopové zdroje energie, o čemž můžeme zatím jenom spekulovat, nehrozí nebezpečí rozšíření radioaktivního materiálu do ovzduší. Schránky pro tyto zdroje jsou vyrobeny tak, aby přečkaly neřízený průlet zemskou atmosférou.

Autor na serveru Novinky.cz zaperlil ještě jednou na závěr své zprávy, kde vydával americkou stanici Skylab za špionážní těleso. Naštěstí celkem rychle po vydání prvotní zprávy na stránkách vsetínské hvězdárny tento vážný omyl napravil. Bohužel je smutná úroveň zpráv, které k nám denně směřují ze sdělovacích prostředků. Kdy skončí ono bulvarizování zpráv a bezmyšlenkovité přebírání článků ze zahraničních tiskových agentur je zatím ve hvězdách. Zajisté jsou novináři, kteří umí pracovat s informacemi a dokáží rozšířit svoje díla o nové údaje a skutečnosti. Doufejme, že jich bude čím dál tím víc a těch druhých zase míň.

Některé části článku vyjadřují názory autora, které nemusejí být v souladu s názory ostatních pracovníku Hvězdárny Vsetín.

Poznámka z 15. února 2008:
Představitelé Pentagonu ve čtvrtek 14. února 2008 rozhodli o sestřelení vojenské družice USA 193 pomocí střely SM-3 RIM-161 upravené pro použití s kinetickým projektilem EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle).

Poznámka z 21. února 2008:
Ministerstvo obrany Spojených států amerických oznámilo, že dnes (21. února 2008) ve 4:26 SEČ vypálil raketový křižník USS Lake Erie taktickou střelu SM-3 RIM-161, která ve výšce 247 km zasáhla nefunkční družici USA-193. Většina trosek by měla zaniknout do 48 hodin, zbývající pak do 40 dnů. Jenom pro úplnost dodejme, že taktickou námořní skupinu doplňovaly torpédoborce USS Decatur a USS Russell.

Videozáznam sestřelení americké špionážní družice USA-193. Copyright: Ministerstvo obrany Spojených států amerických (U. S. Departure of Defense).

[1] K Zemi se řítí nefunkční devítitunová špionážní sonda. Dostupné z: http://www.novinky.cz/clanek/....
[2] Space 40, 2006-057A – USA 193. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/space.40/2006/I057A.HTM.
[3] USA 193 Comes Down. Dostupné z: http://www.armscontrolwonk.com/images/1060.jpg.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 28. 01. 2008 | 5601 přečtení | Vytisknout článek