Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Světový kosmický týden 2008

Vsetínská hvězdárna se letos již posedmé účastní oslav Světového kosmického týdne (World Space Week). Stejně jako v minulých letech bude k této mezinárodní akci připraven bohatý program plný zajímavých přednášek a drobných doprovodných akcí. Nebude však již tak honosný jako loňský, který se nesl v duchu významného výročí 50 let od vypuštění první umělé družice Země Sputniku.

Poster k WSW 2008
Obr. 1: Oficiální poster Světového kosmického týdne 2008. [1]
Znak OSN
Obr. 2: Logo Organizace spojených národů OSN [2].
Znak World Space Week
Obr. 3: Logo Světového kosmického týdne. [3]
Přesto i letos bude náplň přednášek různorodá a tak si snad každý z návštěvníků vsetínské hvězdárny přijde na své. Ještě než se pustíme do podrobnějšího popisu toho, co nás čeká, tak si připomeňme význam Světového kosmického týdne. Ten byl poprvé vyhlášen v roce 2002 Organizací spojených národů OSN a americkou nevládní společností Spaceweek International Association (SIA), která celou akci celosvětově koordinuje. Světový kosmický týden každoročně začíná 4. října, což je datum symbolizující vypuštění první umělé družice světa – sovětského Sputniku v roce 1957. Ani den, kterým je týden kosmonautiky ukončen, nebyl zvolen náhodou. Dne 10. října 1967 byla uzavřena významná Mezinárodní úmluva o mírovém využití kosmického prostoru. Hlavním úkolem a ideou Světového kosmického týdne je informovat širokou veřejnost o pokrocích a objevech ve využití vesmíru a především přivést mládež k jeho poznávání. Zastřešujícím tématem letošního ročníku je Exploring the Universe (Výzkum vesmíru).

Česká republika se velmi úspěšně zapojuje do programu Světového kosmického týdne již od jeho vzniku. Loni dosáhla velmi dobrých výsledků, když byla vyhlášena z celkem 54 zemí jako čtvrtá v počtu uspořádaných programů a jako třetí v počtu návštěvníků. Těch bylo 10 252, z čehož vsetínská hvězdárna přispěla 929 návštěvníky. Doufejme, že si svoje dobré postavení v propagaci kosmonautiky udržíme i po skončení letošního ročníku Světového kosmického týdne.

Tím se dostáváme k hlavnímu tématu tohoto článku, a tím je program Světového kosmického týdne 2008 konaného na Hvězdárně Vsetín. Podobně jako v minulých letech budou tři přednáškové dny, v nichž budou prezentovány vždy dvě přednášky. Po skončení přednášek se za příznivého počasí uskuteční večerní astronomické pozorování doplněné o sledování přeletů jasných družic a světelných záblesků družic řady Iridium. Na všechny akce konané v rámci Světového kosmického týdne je vstup ZDARMA! V případě dotazu kontaktujte Hvězdárnu Vsetín na e-mailu info@hvezdarna- vsetin.cz nebo na telefonním čísle 571 411 819.

Středa 8. října 2008

Průzkum Saturnu sondou Cassini

přednáší Pavel Svozil, začátek v 17:00

Již více než čtyři roky obíhá okolo Saturnu meziplanetární sonda Cassini. Za tu dobu poslala na Zemi mnoho nových informací jak o samotné planetě, tak o soustavě jejích prstenců a měsíců, a také tisíce nádherných snímků tohoto vzdáleného planetárního systému. Přednáška nabídne výběr těch nejzajímavějších novinek doprovázených spoustou obrázků.

Od ohňostrojů k raketám

přednáší Martin Leskovjan, začátek v 18:30

V přednášce si připomeneme některé důležité mezníky na dlouhé a složité cestě od prvních ohňostrojů k raketám použitelným k cestám do vesmíru. Naše cesta napříč staletími bude končit v první polovině 20. století. Na toto povídání pak volně navazuje přednáška „Zvířecí astronauti“.

Čtvrtek 9. října 2008

Zvířecí astronauti

přednáší Martin Leskovjan, začátek v 17:00

Snad každý slyšel v souvislosti s dobýváním kosmu jméno Lajka. Zapátrejme však v minulosti a pokusme se odpovědět na otázky – byla tato roztomilá fenka skutečně první živý tvor, který mohl vidět planetu Zemi z oběžné dráhy? Byla v historii dobývání kosmu jen ojedinělou epizodou, nebo se do vesmíru podívalo více zástupců zvířecí říše?

Neznámá sluneční soustava

přednáší Jiří Srba, začátek v 18:30

Z velmi zjednodušeného pohledu máme jako lidé tendenci hodnotit sluneční soustavu jako „známý domov“ složený ze Slunce a osmi planet. To však není vše. Kromě těchto velkých těles nalezneme ve sféře vlivu Slunce biliony malých těles, která jsou svojí hmotností sice zanedbatelná, ale představují klíčový prvek, který umožňuje detailní pochopení historie formování planetární soustavy. Odhalení složení a vlastností jednotlivých typů objektů jako jsou planetky a komety, či porozumění velkorozměrové struktuře sluneční soustavy, to je úkol pro kosmické mise budoucnosti. Některé již probíhají (DAWN, New Horizons, Rosetta) a další budou následovat, chceme-li se něco dozvědět o sluneční soustavě jako celku. Prostor, který dnes známe, totiž představuje jen asi jednu miliardtinu objemu sféry ohraničené gravitačním vlivem Slunce.

Pátek 10. října 2008

Češi ve vesmíru

přednáší Michal Václavík, začátek v 17:00

Dosud se na oběžnou dráhu kolem Země podíval pouze jeden občan naší vlasti – kosmonaut Vladimír Remek. Tato událost proběhla již před 30 lety a Remek se stal prvním zástupcem jiného státu než kosmických velmocí SSSR a USA. Stejné výročí jako náš kosmonaut slaví i první československá družice Magion vypuštěná v roce 1978. Naše kosmická historie je velmi dlouhá a nyní zažívá velké obrození související se vstupem České republiky mezi elitní státy sdružující se v Evropské kosmické agentuře ESA. O tom všem bude i tato přednáška.

Viditelný vesmír a jak to bylo dále

přednáší Martin Zapletal, začátek v 18:30

Po většinu doby existence astronomie byli lidé odkázáni na pozorování noční oblohy prostým okem a teprve posledních několik staletí máme teleskopy a ještě mnohem kratší dobu i radioteleskopy. Díky atmosféře jsme však na povrchu naší planety odkázáni víceméně jen na pozorování ve viditelné a rádiové oblasti elektromagnetického spektra. Teprve nástup kosmonautiky před padesáti lety nám otevřel nová okna do vesmíru.

[1] World Space Week - Poster 2008. Dostupné z: http://www.worldspaceweek.org/poster_2008_with_text.html.
[2] Space 40, 2004-006A – Rosetta. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/space.40/2004/I006A.HTM.
[3] World Space Week - Logo. Dostupné z: http://www.worldspaceweek.org/logo_color_wsw_and_dates.html.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 10. 09. 2008 | 4995 přečtení | Vytisknout článek