Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Na základě opatření vlády proti šíření koronaviru je od pátku 18. 12. 2020 do odvolání Hvězdárna Vsetín UZAVŘENA !
Akce hvězdárny

Ohlédnutí za Světovým kosmickým týdnem 2006

Světový kosmický týden je u konce a nezbývá nám, než se ohlédnout za letošním ročníkem a zhodnotit výkony přednášejících, návštěvnost i celkovou organizaci akce. S přihlédnutím k velkým oslavám kosmonautiky, které jsou plánovány na rok 2007, však už nyní připravujeme program příštího Světového kosmického týdne, který by se měl vyrovnat největším akcím v dějinách vsetínské hvězdárny.

Zahájení Světového kosmického týdne 2006
Obr. 1: Zahájení Světového kosmického týdne pracovníkem hvězdárny Jiřím Srbou.
Přednáška lety raketoplánů v roce 2006
Obr. 2: Začátek přednášky o letošních misích amerických raketoplánů Space Shuttle.
Přednáška Satelity na stráži
Obr. 3: Co se skrývá pod pokličkou MSG?
Přednáška Oči a uši na oběžné dráze
Obr. 4: Přednáška Oči a uši na oběžné dráze a "vyprodaný" sál.
Ukončení Světového kosmického týdne 2006
Obr. 5: Konec poslední přednášky programu a zakončení Světového kosmického týdne 2006 na Vsetíně.

Foto: Emil Březina
Další snímky naleznete v naší fotogalerii.
Vraťme se ale k letošnímu Světovému kosmickému týdnu. Plánování programu začalo už v průběhu měsíce srpna a vyvrcholilo třídenním maratonem přednášek ve dnech 4. až 6. října 2006. Přednášení se jako jako již tradičně ujala, a to bez většího přemlouvání hlavního organizátora :o), silná pětka pracovníků a spolupracovníků vsetínské hvězdárny, jmenovitě Jiří Srba, Pavel Svozil, Emil Březina, Michal Václavík a Martin Zapletal. Dalším důležitým krokem byl výběr termínů konání přednášek. Návrhů bylo několik. Velmi diskutovaná byla možnost konání přednášek pouze v pátek, kdy by se konaly vždy dvě přednášky, po dobu tří týdnů. Nakonec bylo rozhodnuto o klasickém termínu tří po sobě následujících dnů od středy 4. října, a to vždy od 18:00 a 19:30. Přednášející máme, přednášky máme, termíny také, takže hurá do propagace.

Slovo propagace je na vsetínské hvězdárně skloňováno snad ve všech pádech a před Světovým kosmickým týdnem vždy přibudou i pády, které čeština nezná. Letos jsme se rozhodli pro velmi mohutnou propagační akci sestávající ze tří fází. První můžeme označit za klasickou a spočívá ve vyvěšení plakátků do informačních skříněk u hvězdárny a před městským úřadem společně s umístěním informací na internetové stránky vsetínské hvězdárny. Druhá fáze byla fyzicky velmi náročná. Bylo potřeba nastříhat více než 800 miniplakátků formátu A6 a roznést je po školách a institucích ve Vsetíně. V pondělí 25. září zahájila dvojice nosičů/agitátorů ve složení Michal Václavík (nosič a příležitostný agitátor) a Jiří Srba (agitátor a příležitostný nosič) obchůzku po bývalém okresním městě. Svou cestu zahájili na Základní škole Vsetín – Sychrov, které se dostalo nemalé pozornosti zejména pro výborné výsledky jejich žáků při plnění úkolů v rámci Astronomické olympiády. Kroky obou poutníků poté směřovaly přes Kostka školu, vsetínskou strojní průmyslovku až k Masarykovu gymnáziu. Putování zde však neskončilo a pokračovalo se dále do Infocentra města Vsetína, Masarykovy veřejné knihovny a nakonec do DDM Alcedo. Na všech zastávkách oba poslové vsetínské hvězdárny zanechali poměrnou část ze své propagační výbavy.

Poslední fází propagace bylo oslovení regionálních médií, z nichž uveřejnily informace o Světovém kosmickém týdnu konaném na hvězdárně tyto: Vsetínské noviny, týdeník Jalovec, Valašský deník, regionální televize Beskyd a celonárodní deník Lidové noviny. Všem těmto mediálním partnerům byly poskytnuty oficiální informace ke Světovému kosmickému týdnu, které vydala Hvězdárna Vsetín. Jak s nimi jednotliví zástupci médií naložili si můžete přečíst v následujících přepisech novinových článků. Velký dík patří zejména Vsetínským novinám, které otiskly informace o Světovém kosmickém týdnu hned dvakrát bez chyb a nesmyslných informací. Také Valašský deník otiskl pěkný článek, kdy využil informací z hvězdárenských materiálů a převedl je do novinářského stylu při zachování informační i odborné hodnoty článku. Lidové noviny, které byly oficiálním mediálním partnerem Světového kosmického týdne v České republice, otiskly celkem kraťoučkou zmínku o programech konaných na Vsetíně. Zlatým hřebem se však stal „článek“ otištěný v týdeníku Jalovec. Umístění na poslední stránce ve žlutém výrazném rámečku je první a poslední věc, která se na „článku“ dala pochválit. Poté již nastává jen hrůza a zděšení. Stylisticky velmi slabě napsaný článek se nedá srovnávat dokonce ani s články z hvězdárenského Bulletinu ATHENA, který píší publicisté amatéři a ne profesionální novináři. Spoluorganizátor Světového kosmického týdne Jiří Srba po označení za astrologa, ze strany novináře (jk), metal hromy, blesky a nenašel odvahu k dočtení celého článku. Tvrdí se, že i špatná reklama je reklama, ale jiná obecná pravda tvrdí, že co je moc, to je moc. Přece jen i průměrný novinář dokáže ze zadaných informací udělat smysluplný výtah a ne slátaninu jako v případě týdeníku Jalovec. Předcházející kritika vyjadřuje pouze názor pisatele, prosím tedy čtenáře, aby porovnali informace pro média dodané z hvězdárny s výstupy publikovanými v jednotlivých periodikách [1, 2, 3, 4, 5].

Vsetínské noviny, 22. září 2006 – Světový kosmický týden na vsetínské hvězdárně

Světový kosmický týden je mezinárodní akce pořádaná pod záštitou Organizace spojených národů. Koná se každoročně v období od 4. do 10. října, což jsou významné dny světové kosmonautiky symbolizující vypuštění první umělé družice Země a uzavření Mezinárodní úmluvy o mírovém využití kosmického prostoru. Vsetínská hvězdárna se Světového kosmického týdne zúčastňuje pravidelně již od roku 2002 jako jeden z nejaktivnějších organizátorů v České republice. Stejně jako v předchozích letech čeká na návštěvníky hvězdárny i v letošním roce bohatý program přednášek a pozorování.

Středa 4. října 2006
Sluneční soustava 2006, přednáší Jiří Srba, začátek v 18.00 hodin
Lety raketoplánů v roce 2006, přednáší Pavel Svozil, začátek v 19.30 hodin

Čtvrtek 5. října 2006
Satelity na stráži, přednáší Emil Březina, začátek v 18.00 hodin
Rozmary kosmické počasí, přednáší Jiří Srba, začátek v 19.30 hodin

Pátek 6. října 2006
Oči a uši na oběžné dráze, přednáší Michal Václavík, začátek v 18.00 hodin
Robotický výzkum komet a asteroidů, přednáší Ing. Martin Zapletal, začátek v 19.30 hodin

V průběhu Světového kosmického týdne budou za příznivého počasí po skončení přednášek pořádána večerní astronomická pozorování doplněná o sledování přeletů jasných družic a světelných záblesků družic řady Iridium. Na všechny akce konané v rámci Světového kosmického týdne je vstup ZDARMA!

Valašský deník, 3. října 2006 – Světový kosmický týden připomenou i ve Vsetíně

Vsetín – Oslava kosmonautiky i připomenutí významných dat a objevů tohoto vědního oboru: takové jsou cíle Světového kosmického týdne, do kterého se Česká republika zapojí už po páté. Pestrý program, plný zajímavých přednášek, bude i ve Vsetíně. „Světový kosmický týden je ohraničen daty čtvrtého a desátého října, což jsou významná data světové kosmonautiky,“ uvedl Michal Václavík ze vsetínské hvězdárny.

Připomenul, že právě čtvrtého října 1957 byla z ruského kosmodromu Bajkonur vypuštěna první umělá družice Země nazvaná Sputnik, a tím byla zahájena kosmická éra lidstva. O deset let později, 10. října 1967, došlo k uzavření Mezinárodní úmluvy o mírovém využití kosmického prostoru. „Hlavním úkolem Světového kosmického týdne je informovat širokou veřejnost o pokrocích a objevech ve využití vesmíru a především přivést mládež k jeho poznávání,“ doplnil Václavík.

V následujících třech dnech mají odborníci připraveny vždy dvojice přednášek. První začíná už zítra v 18 hodin a jejím tématem bude Sluneční soustava 2006. Přednášet bude Jiří Srba. Tím však středeční program nekončí: v devatenáct třicet začíná beseda Lety raketoplánů v roce 2006. Zájemce tentokrát osloví Pavel Svozil.

Cyklus bude pokračovat i ve čtvrtek: v 18 hodin začíná program Satelity na stráži, v devatenáct třicet pak Rozmary kosmického počasí. Zajímavé budou i páteční akce. První z nich je nazvaná Oči a uši na oběžné dráze (od osmnácti hodin). Nabitý program pak ukončí beseda Robotický výzkum komet a asteroidů, která začíná v devatenáct třicet.

„Po skončení přednášek se za příznivého počasí uskuteční astronomické pozorování doplněné o sledování přeletů jasných družic a světelných záblesků družic řady Iridium,“ doplnil Václavík s tím, že na všechny akce je vstup zdarma. (red)

Jalovec, 3. října 2006 – Světový kosmický týden ve Vsetíně

Také vsetínská hvězdárna se v následujících dnech zapojí do akce s názvem Světový kosmický týden. Pro veřejnost chystá od středy 4. do pátku 6. října několik zajímavých programů.

Hvězdárna se akce zúčastňuje pravidelně od roku 2002. Blok čtyř krátkých při premiéře navštívil 21 člověk. Druhý rok organizátoři program rozšířili a pozvali předního českého odborníka Tomáše Přibyla. Počet posluchačů se zečtyřnásobil a od té doby se drží ve zhruba stejných číslech. Letošní ročník odstartuje přednáška Jiřího Srby Sluneční soustava 2006. Známý astrolog od 18 hodin popovídá o důvodech nedávného snížení počtu jejích planet na osm. V 19:30 hodin pak přijde na řadu přednáška Pavla Svozila o letošních letech raketoplánů. Následující dny budou programy začínat ve stejných časech. Ve čtvrtek nejprve popovídá Emil Březina o stávající situaci na naší oběžné dráze a potom Jiří Srba přiblíží posluchačům rozmary kosmického počasí. V pátek nejdříve vysvětlí Michal Václavík, co znamenají pojmy Oči a uši na oběžné dráze a závěr celé akce obstará Robotický výzkum komet a asteroidů v podání Martina Zapletala.

Pokud tomu bude přát počasí, uskuteční se každý den po skončení přednášek večerní astronomické pozorování doplněné o sledování přeletů jasných družic a světelných záblesků. Na všechny akce konané v rámci Světového kosmického týdne je vstup zdarma. Více informací na hvezdarna@vs.inext.cz nebo na tel. 571 411 819. (jk)

Lidové noviny, 5. října 2006 – Satelity na stráži a kosmické počasí

PRAHA Ke Světovému kosmickému týdnu se už popáté připojila řada českých hvězdáren. Do 10. října na nich probíhají přednášky a další akce. Dnes například ve vsetínské hvězdárně od 18 hodin vypráví Emil Březina o „satelitech na stráži“, v 19.30 následuje výklad Jiřího Srby o rozmarech kosmického počasí. Další akce následují v pátek a o víkendu také v pardubické hvězdárně, v Prostějově, v Úpici nebo v Hradci Králové. Bližší informace najdete na adrese http://www.czechspace.cz/cs/skt. (ev)

Vsetínské noviny, 6. října 2006 – Hvězdárna Vsetín

Pátek 6. října 2006 – přednáškový sál:
18.00 hodin: Oči a uši na oběžné dráze, přednáší Michal Václavík
19.30 hodin: Robotický výzkum komet a asteroidů, přednáší Ing. Martin Zapletal.

Obě přednášky se uskuteční v rámci Světového kosmického týdne 2006. Vstup Zdarma!

Večení astronomická pozorování se v říjnu konají za příznivého počasí vždy v úterý a pátek od 19.00 do 21.00 hodin. Pozorování Slunce a slunečních skvrn probíhají každý pracovní den od 9.00 do 15.00 hodin. Vstupné na pozorování: dospělí 10,- Kč, mládež 5,- Kč.

Materiály poskytnuté médiím ze strany Hvězdárny Vsetín

Tisková zpráva Světový kosmický týden na vsetínské hvězdárně (krátká verze).
Tisková zpráva Světový kosmický týden na Vsetíně (dlouhá verze).
Článek Světový kosmický týden 2006.

Přejděme nyní k tomu podstatnému a to je vlastní průběh Světového kosmického týdne. Vše vypuklo ve středu 4. října v 18:00 uvítáním návštěvníků a přednáškou Sluneční soustava 2006, kterou přednesl pracovník hvězdárny Jiří Srba. Jeho povídání, o žhavých novinkách v oblasti „anatomie“ naší sluneční soustavy, si vyslechlo celkem 9 návštěvníků. Po ukončení svého příspěvku předal Jiří Srba slovo svému kolegovi Pavlu Svozilovi. Jeho přednáška měla název Lety raketoplánů v roce 2006 a jak již název napovídá, zabývala se letošními uskutečněnými i plánovanými lety amerických raketoplánů Space Shuttle. Přednesu Pavla Svozila se zúčastnilo 6 posluchačů, kteří společně s přednášejícím ukončili první den Světového kosmického týdne. Ve čtvrtek se jako první ujal slova spolupracovník hvězdárny Emil Březina s přednáškou Satelity na stráži. V ní informoval 8 posluchačů o soudobých meteorologických družicích, které nepřetržitě krouží nad našimi hlavami a sledují počasí na celé Zemi. Poté se slova ujal opět Jiří Srba, tentokrát však s přednáškou Rozmary kosmického počasí. Její náplní bylo připomenout, jak důležité je Slunce pro život a jak se změny sluneční aktivity projeví na Zemi. Druhý příspěvek čtvrtečního programu vyslechlo celkem 7 návštěvníků plus jeden čtyřnohý kamarád – pes. Zahájení posledního přednáškového dne se ujal spolupracovník hvězdárny Michal Václavík se svým příspěvkem nazvaným Oči a uši na oběžné dráze. Celkem 19 návštěvníků se tak dovědělo informace o vývoji letecké a kosmické špionáže a odtajněných postupech zpracování špionážních snímků. Následovala přednáška Martina Zapletala s názvem Robotický výzkum komet a asteroidů, které se zúčastnilo 25 návštěvníků. Ti vyslechli poutavé povídání o historii, současnosti i budoucnosti výzkumu meziplanetární hmoty a také o možnostech, jak zabránit dopadu asteroidu na Zemi. Úplně na závěr poděkoval Michal Václavík návštěvníkům za účast na Světovém kosmickém týdnu a protože bylo krásné počasí, vyzval zájemce k večernímu astronomickému pozorování (toho se zúčastnilo 13 lidí). Celkem se programů pořádaných vsetínskou hvězdárnou v rámci Světového kosmického týdne zúčastnilo 87 návštěvníků, což je přibližně stejně jako vloni.

Příští rok se plánuje na Hvězdárně Vsetín mnoho významných změn. První je pořádání pravidelných přednášek na témata z oblasti astronomie, kosmonautiky a meteorologie. Tyto přednášky se budou konat každý první pátek v měsíci a budou je vesměs zajišťovat pracovníci a spolupracovníci hvězdárny. Druhou změnou je uspořádání dvou až třídenního astronomického semináře, který by se stal tématickou protiváhou Světového kosmického týdne. Datum konání semináře není zatím přesně stanoveno, ale plánuje se někdy na březen nebo duben. A nyní snad to nejdůležitější – Světový kosmický týden 2007. Protože bude příští rok celý svět slavit 50. let od vypuštění první družice Sputnik, chystá vsetínská hvězdárna program hodný této výjimečné oslavě. Po celý měsíc září a část října bude otevřena v Galerii Gratis na vsetínském zámku výstava shrnující významné mezníky kosmonautiky. Na hvězdárně bude připraven bohatý přednáškový program plný jak pořadů připomínajících historické události v dobývání kosmu, tak i poslední novinky a objevy. V případě, že se vše podaří zorganizovat podle plánu, můžou se návštěvníci těšit i na zajímavého hosta nebo hosty :o)

[1] Světový kosmický týden na vsetínské hvězdárně, Vsetínské noviny, 22. září 2006.
[2] Světový kosmický týden připomenou i ve Vsetíně, Valašský deník, 3. října 2006.
[3] Světový kosmický týden ve Vsetíně, Jalovec, 3. října 2006.
[4] Satelity na stráži a kosmické počasí, Lidové noviny, 5. října 2006.
[5] Hvězdárna Vsetín, Vsetínské noviny, 6. října 2006.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 31. 10. 2006 | 6671 přečtení | Vytisknout článek