Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Na základě opatření vlády proti šíření koronaviru je od pátku 18. 12. 2020 do odvolání Hvězdárna Vsetín UZAVŘENA !
Akce hvězdárny

Světový kosmický týden 2005

Stejně jako v uplynulých pěti letech se i letos v říjnu uskuteční celosvětová akce nazvaná World Space Week (Světový kosmický týden), které se pravidelně účastní několik desítek zemí ze všech kontinentů světa. Týden je ohraničen daty 4. a 10. října, které symbolizují významné dny světové kosmonautiky. Jedná se o vypuštění první umělé družice Země Sputnik 4. října 1957 a uzavření Mezinárodní smlouvy o mírovém využití kosmického prostoru 10. října 1967. Hlavním úkolem Světového kosmického týdne je informovat veřejnost o nových objevech a pokrocích ve využití vesmíru a přivést především mládež k jeho poznávání. Akce má být rovněž příležitostí k navazování mezinárodních vztahů mezi institucemi zabývajícími se kosmickým výzkumem a vzděláváním.

Poster World Space Week 2005
Obr. 1: Oficiální poster Světového kosmického týdne 2005 [1].
Znak OSN
Obr. 2: Logo Organizace spojených národů OSN [2].
Znak World Space Week
Obr. 3: Logo Světového kosmického týdne [2].
Znak Hvězdárny Vsetín
Obr. 4: Logo Hvězdárny Vsetín [2].
Logo bulletinu ATHENA
Obr. 5: Logo bulletinu Athena, který vydává Hvězdárna Vsetín [2].
V loňském roce se Světového kosmického týdne zúčastnilo 42 zemí. V České republice se uskutečnilo celkem 29 akcí, což je srovnatelné s rokem 2003. Hvězdárna Vsetín patří k nejaktivnějším českým účastníkům Světového kosmického týdne, čemuž odpovídá i počet uspořádaných přednášek. V loňském roce to byly čtyři přednášky, které vyslechlo 49 návštěvníků.

Vsetínská hvězdárna se letos světového kosmického týdne zúčastní již počtvrté. Návštěvníci si budou moci od 5. do 7. října vždy v podvečerních hodinách poslechnout celkem 5 zajímavých přednášek na různá témata související s kosmonautikou.

Již ve středu 5. října 2005 se uskuteční přednáška nazvaná „Slunce z kosmického prostoru“, v níž se bude její autor Jiří Srba zabývat výzkumem naší nejbližší hvězdy pomocí kosmických sond SOHO, TRACE či YOHKOH, a umožní nám tak nahlédnout do tajemství procesu, jež ve Slunci probíhají.

Čtvrteční program bude vyplněn dvěma přednáškami s názvy „Počasí nejen pozemské“ a „Projekt Apollo — Sojuz a mezinárodní pilotované lety“. Autorem první jmenované je Emil Brezina a návštěvníci se v ní dozví, že počasí není fenoménem čistě pozemským, ale že podobné atmosférické projevy jsou patrné i na ostatních planetách sluneční soustavy. Druhou uvedenou přednese Pavel Svozil. Kromě připomenutí třicátého výročí spojení americké kosmické lodi Apollo a sovětského Sojuzu se v ní dozvíme také další zajímavosti o mezinárodních posádkách v kosmu.

Posledním dnem Světového Kosmického Týdne 2005 na Hvězdárně Vsetín bude pátek 7. října, kdy se taktéž uskuteční dvě přednášky. Autorem první s názvem „Člověk na Marsu“ je Michal Václavík, který publiku přiblíží mimo plánů na dobytí rudé planety také iniciativu na opětovné vrácení člověka na Měsíc. Závěrečná přednáška Martina Zapletala nese název „Průzkum sluneční soustavy kosmickými sondami“ a bude věnována důležitým objevům, které se za téměř 50 let podařilo vědcům učinit za pomoci významných meziplanetárních misí automatických sond.

Každý den po skončení přednášek se za příznivého počasí budou konat večerní astronomická pozorování doplněná o sledování přeletu jasných družic a světelných záblesku družic Iridium. Na všechny akce konané v rámci Světového kosmického týdne je vstup zdarma! V případě dotazu kontaktujte Hvězdárnu Vsetín na e-mailu hvezdarna@vs.inext.cz nebo na telefonním čísle 571 411 819.

Středa 5. října 2005

18:00 – 19:30
Slunce z kosmického prostoru
přednáší Jiří Srba


Čtvrtek 6. října 2005

17:00 – 18:30
Počasí nejen pozemské
přednáší Emil Březina

18:30 – 20:00
Projekt Apollo – Sojuz a mezinárodní pilotované lety
přednáší Pavel Svozil


Pátek 7. října 2005

17:00 – 18:30
Člověk na Marsu
přednáší Michal Václavík

18:30 – 20:00
Průzkum sluneční soustavy kosmickými sondami
přednáší Martin Zapletal


4. - 10. října 2005

Po skončení přednášek se vždy za příznivého počasí uskuteční večerní astronomické pozorování doplněné o sledování družic a záblesků Iridií

[1] World Space Week. Dostupné z: http://www.spaceweek.org/poster_2005.html.
[2] Archiv autora.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 12. 09. 2005 | 5446 přečtení | Vytisknout článek