Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Přechod Venuše přes Slunce 6. června 2012

Ve středu 6. června v časných ranních hodinách budeme moci na obloze sledovat velmi vzácný astronomický jev. Naposledy v tomto století bude ze Země pozorovatelný přechod planety Venuše přes sluneční kotouč. Od nás uvidíme závěrečnou třetinu úkazu. Když se zde Slunce vyhoupne nad obzor, spatříme (za použití filtru) Venuši v podobě malé pihy, jak se promítá na sluneční disk.

Přechod Venuše
Obr.: Snímek z přechodu Venuše přes Slunce 8. června 2004.
Foto: Marián Trlica
Přechody neboli transity Venuše přes sluneční kotouč patří do stejné skupiny vesmírných úkazů jako zatmění Slunce Měsícem. Nastávají tehdy, když se Venuše v době dolní geocentrické konjunkce s naší mateřskou hvězdou (planeta je mezi Sluncem a Zemí) nachází zároveň i v blízkosti roviny ekliptiky, tj. u vzestupného nebo sestupného uzlu své oběžné dráhy. K této situaci, a tudíž také k přechodu, dochází pouze čtyřikrát za každých 243 let. Přechody nastávají ve dvojicích po osmi letech vzdálených od sebe střídavě 105,5 a 121,5 roku. K minulému došlo 8. června 2004, po letošním transitu uvidí další až naši potomci 11. prosince 2117.

Letos přechod potrvá necelých 7 hodin, z nichž však v Česku uvidíme jen závěrečné zhruba 2 hodiny. Na Valašsku vyjde Slunce nad obzor ve 4:44 hodin (všechny časové údaje jsou zde v SELČ). Venuši, jejíž zdánlivý průměr 58" bude na obloze 33x menší než průměr Slunce [1], uvidíme postupně se posouvat k okraji slunečního disku, kterého se dotkne v 6:37 hodin. V 6:55 hodin pak planeta sluneční kotouč definitivně opustí [2].

Většina úkazu se odehraje poměrně nízko nad východoseverovýchodním obzorem. Na jeho konci se Slunce s Venuší budou nacházet jen ve výšce 18° nad ideálním horizontem [1].

Vzhledem k nepříznivé poloze vsetínské hvězdárny připravili její pracovníci pozorování přechodu od 5:30 do 6:55 hodin u vodárny na svahu kopce Bečevná. Přijďte se za pěkného počasí na tuto astronomickou lahůdku také podívat, dalekohledy budou pro příchozí nachystány.

Jak bezpečně pozorovat Slunce:

Při sledování Slunce během úkazu vždy dbejte na ochranu svého zraku. Delším pohledem na Slunce si můžete poškodit oči a při pozorování dalekohledem bez slunečního filtru dokonce hrozí nebezpečí oslepnutí! Pokud tedy budete Slunce pozorovat přímo, použijte např. speciální brýle či tmavá svářečská skla. V případě teleskopického pozorování lze doporučit užití projekční metody, kdy se Slunce pomocí dalekohledu promítne na nějakou rovnou plochu [viz obrázek]. Pozor však na plastové části uvnitř některých levnějších dalekohledů, které může sluneční teplo poškodit.

Simulace přechodu Venuše přes sluneční disk

Please install latest Flash Player to run SunAeon Venus Transit 2012
Simulátor přechodu Venuše přes sluneční disk vytvořený firmou SUNAEON.


[1] Martinek, F.: Zatmění Slunce a Měsíce
[2] Nejbližší zatmění Slunce a Měsíce viditelná v ČR. Dostupné z:http://astro.sci.muni.cz/zatmeni


| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 24. 05. 2012 | 3853 přečtení | Vytisknout článek