Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Výsledek soutěže „Pojmenujte dalekohled“

V polovině letních prázdnin vyhlásila vsetínská hvězdárna veřejnou soutěž o pojmenování jejího nového astronomického dalekohledu Newton 300/1700. Jeho výrobcem je pan Jiří Drbohlav ze Rtyně v Podkrkonoší a na naši hvězdárně byl dalekohled nainstalován 14. července 2008. A hned o dva dny později s ním proběhlo první, zatím jenom zkušební, astronomické pozorování. Nový dalekohled je určen zejména pro odbornou činnost, kterou se vsetínská hvězdárna zabývá, a to je CCD fotometrie komet. Ale zpět k soutěži. Uzávěrka byla poslední prázdninový den v neděli 31. srpna 2008 a celkem se sešlo úctyhodných 65 návrhů, ze kterých byl následně vybrán jeden vítězný.

Nainstalovaný Newton
Obr. 1: Nainstalovaný nový dalekohled Newton. Foto: Michal Václavík
Nainstalovaný Newton
Obr. 2: Nainstalovaný nový dalekohled Newton. Foto: Michal Václavík
Kometa C/2005 L3 (McNaught)
Obr. 3: Kometa C/2005 L3 (McNaught) focena pomocí dalekohledu Nyx 27. července 2008 (expozice 20 x 40 sekund). Foto: Emil Březina
V pondělí 8. září zasedla komise pracovníků a spolupracovníků vsetínské hvězdárny, ve složení Martin Leskovjan, Pavel Svozil, Emil Březina a Michal Václavík, před kterou vyvstal těžký úkol zvolit nejlepší návrh. Po půlhodinové diskuzi nad došlými nápady byl jejich okruh zúžen na deset kandidátů, z nichž měl vzejít jeden jediný a absolutní vítěz. Další a poměrně bouřlivá výměna názorů byla završena tajným hlasováním. Po vyhodnocení výsledků se stal s velkou převahou vítězem návrh „Nyx“, který zaslal pan Ladislav Gášek ze Vsetína. Na druhém místě se se stejným počtem hlasů umístil „Marduk“ a „VST“, třetí pozici v těsném závěsu obsadil návrh jména „Tomek“.

Nyní by se jistě slušelo vysvětlit, co vlastně znamená slovo Nyx. Stará báje praví toto: „Jedná se o řeckou bohyni noci (zosobněnou Noc), která je dcerou Chaosu a ženou svého bratra Ereba – boha temnoty. Mezi děti bohyně Nykty patří například Hémera, Den, Hesperidky, Thanos, Hypnos, Sny nebo Kéry. Většina bytostí zplozených Nyktou spolu s ní sdílí říši temnot [1].“ Jméno Nyx – Noc je velmi poetické a bude jistě největšímu vsetínskému dalekohledu slušet.

Stejný název se v astronomii ale nevyskytuje poprvé. Jménem Nyx se honosí planetka 3 908 objevená v roce 1980 a křižující dráhu planety Mars (jedná se o skupinu planetek Amor). Také jeden z měsíčků Pluta nese jméno Nix, kde je záměrně místo y napsáno i, aby nedocházelo k záměně s již zmiňovanou planetkou.

Na závěr bych rád popřál za všech pracovníky a spolupracovníky Hvězdárny Vsetín dalekohledu Nyx mnoho jasných a temných nocí spojených s úspěchy na poli odborného pozorování komet. Dík patří také všem účastníkům soutěže, zejména pak vítězi – panu Ladislavu Gáškovi.Seznam došlých návrhů na jméno nového dalekohledu (řazeno abecedně)
1. Big eye - Velké oko
2. Black Dragon
3. Black Star
4. DATOS
5. DRBOHLAV
6. EMMA (= EM - Emil MA - Martin)
7. Evžen
8. Francek
9. Galileo
10. GALILEUV HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED, HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED GALILEO
11. Hairdresser
12. Hercules
13. Herkul
14. HVĚZDNÉ OKO
15. Izák
16. Isaac
17. Joogle
18. Kassandra
19. KOLEEM
20. KOPERNIKUS
21. KVALDAL, KVALADAL, KVADAL (= Křenkův valašský dalekohled)
22. KVĚTOŠ
23. Marduk
24. MITIOS ( = MIrror Telescope Intended for Observation Space)
25. Morpheus
26. Nemesis
27. Night Dragon
28. Night Eye
29. Night Sun
30. Novák
31. NUT
32. Nyx
33. Ogar
34. Olda
35. OPTICUS, OPTICUS WHITE, OPTICUS COMET
36. Orfeus
37. Ríša
38. Sirius
39. Skanderovo oko
40. Skywolker
41. Space traveller
42. Star Dragon
43. Star Eye
44. Starblack
45. Stargate
46. STEPHEN (Hawking)
47. Sunny Night
48. Světlozor
49. šmírák
50. špion
51. Tomek
52. Triton
53. Uránia
54. Uránius
55. VALAŠSKÉ OKO
56. VALKDAL (= Valašský Křenkův dalekohled)
57. VEGA (VEry Good Apparatus)
58. VEKTOR, VECTOR
59. velký komik
60. Vesmírný (hvězdný) poutník
61. Vítek
62. VSACAN
63. VST (= Vsetínský Teleskop, Valašský Teleskop)
64. VY-KUK
65. Zeus

[1] Abecední seznam řeckých bohů – N. Dostupné z: http://mujweb.cz/www/kdo-co- koliv/N.htm.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 20. 09. 2008 | 2795 přečtení | Vytisknout článek