Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Astronomická olympiáda 2012/13 na ZŠ Vsetín – Sychrov

V pátek 16. listopadu 2012 psali žáci vsetínské ZŠ Sychrov školní kolo Astronomické olympiády, předmětové soutěže z astronomie a příbuzných oborů, jež je určena žákům základních a středních škol. Cílem olympiády je vyhledávání talentovaných žáků a snaha o jejich systematický růst a rozvoj v oblasti astronomie.

AO 2012/13 na ZŠ Sychrov
Obr. 1: Školní kolo astronomické olympiády na ZŠ Sychrov.
Foto: J. Ševčíková

Příprava na olympiádu aneb prolétli se vesmírem a přece zůstali na Zemi.

Nejprve se žáci šestých až devátých tříd ZŠ Vsetín - Sychrov vydali ve čtvrtek 15. listopadu 2012 na hvězdárnu ve Vsetíně. Čekal je zajímavý program. V rámci přípravy na astronomickou olympiádu si prohlédli hvězdářské dalekohledy a pak chvíli pozorovali Slunce a jeho aktivitu. Počasí jim přálo, a tak viděli i několik skupin slunečních skvrn.

V další části programu je pracovník hvězdárny Pavel Svozil pozval do přednáškového sálu, kde se blíže seznámili se Sluneční soustavou. Zjistili, kolik ji tvoří planet, kolik trpasličích planet a dalších těles, seznámili se také se základním složením těchto těles a nahlédli do tajemného a vzdáleného Kuiperova pásu. Zajímavé bylo i srovnání velikostí těles ve vesmíru i vize do daleké budoucnosti, kdy asi Slunce pohltí i naši krásnou Zemi… ale na to je ještě dost času. Žáky zaujala i problematika souhvězdí – názvy, tvary a mapy těchto vesmírných seskupení, které mohou vidět na noční obloze.

Přednáška na hvězdárně byla příjemným zpestřením výuky a žáci nově nabyté vědomosti úspěšně uplatnili při astronomické olympiádě.

Nejlepší astronomové ze ZŠ Sychrov jsou známi!

Při psaní testů olympiády byli žáci rozděleni do dvou kategorií, a to podle ročníků. Kategorie 6. a 7. tříd byla zastoupena deseti zájemci, kategorie 8. a 9. tříd pak zájemci šestnácti.

Mezi nejlepší řešitele mladší kategorie patřily dívky, a to Barbora Hnátková a Johanka Martinů, obě ze 7.A, a se stejným počtem dvaceti bodů skončila Kristýnka Václavíková ze 6.A. Mezi úspěšné řešitele této kategorie patří i Hanka Ollerová, Anna Ševčíková, Zuzanka Zedníková, Eliška Trčálková a Ondřej Uhřík.

Kategorie starších byla zastoupena bohatě žáky deváté třídy a také jeden z nejúspěšnějších řešitelů je deváťák, a to Marek Bauer. Se stejným bodovým ziskem ale skončil i Dominik Bělíček z 8.A. Mezi další úspěšné řešitele patří Veronika Matinková, Miroslav Janošek, Václav Košut, Jiří Zedník, Filip Ištvánech, Hanka Bláhová a Iva Kubíková. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme.

Úspěšní řešitelé mají možnost postoupit do korespondenčního kola, které bude vyhlášeno 7. ledna 2013 a potrvá do 22. března 2013.

Náš velký dík patří vsetínské hvězdárně za významnou spolupráci při přípravě žáků na olympiádu i při samotné olympiádě.

Poznámka pracovníků hvězdárny: Na hvězdárně se Astronomická olympiáda rovněž úspěšně řešila a čtyři členové zdejšího astronomického kroužku (Petr Pírek, František Trochta, Tomáš Homolka a Jan Koňařík) postoupili do dalšího kola.


| Autor: Jaroslava Ševčíková | Vydáno dne 22. 11. 2012 | 2323 přečtení | Vytisknout článek