Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Na základě opatření vlády proti šíření koronaviru je od pátku 18. 12. 2020 do odvolání Hvězdárna Vsetín UZAVŘENA !
Akce hvězdárny

Světový kosmický týden 2004

Již popáté se uskuteční celosvětová akce nazvaná Světový kosmický týden (World Space Week), potřetí s účastí České republiky a samozřejmě i vsetínské hvězdárny. Tento týden je ohraničen daty 4. a 10. října, které symbolizují významné dny ve světové kosmonautice. Jedná se o vypuštění první umělé družice Země Sputnik 4. října 1957 a uzavření Mezinárodní úmluvy o mírovém využití kosmického prostoru 10. října 1967. Světový kosmický týden se pořádá ve více než 40 zemích celého světa. Jeho hlavním úkolem je informovat veřejnost o poznání a využití kosmu, přivést mládež k jeho poznávání a také k navazování mezinárodních vztahů mezi institucemi zabývajícími se kosmickým výzkumem a vzděláváním.

Poster World Space Week 2004
Obr. 1: Oficiální poster Světového kosmického týdne 2004 [1].
Znak OSN
Obr. 2: Logo Organizace spojených národů OSN [2].
Znak World Space Week
Obr. 3: Logo Světového kosmického týdne [2].
Znak Hvězdárny Vsetín
Obr. 4: Logo Hvězdárny Vsetín [2].
Logo bulletinu ATHENA
Obr. 5: Logo bulletinu Athena, který vydává Hvězdárna Vsetín [2].
V loňském roce se Světového kosmického týdne zúčastnilo 41 zemí světa. V České republice se uskutečnilo 28 akcí s více než 950 posluchači a naše země byla vyhlášena jeho předním účastníkem. Vsetínská hvězdárna uspořádala dvoudenní akci s 6 přednáškami, jichž se zúčastnilo celkem 82 návštěvníků. Většinu z nich však tvořili členové astronomických kroužků pracujících při hvězdárně a organizátoři tak byli zklamáni malým zájmem veřejnosti.

Přesto se i letos uskuteční dvoudenní „oslava“ Světového kosmického týdne. Prvním přednáškovým dnem bude pátek 8. října 2004, kdy se uskuteční přednáška Pavla Svozila Apollo 11, která připomene přípravy a průběh legendární kosmické výpravy, jejímž cílem bylo přistání lidí na Měsíci před 35 lety. Druhá přednáška nazvaná Saturn vzdálený i blízký, jejímž autorem je Emil Březina, přiblíží průběh mise americké sondy Cassini a její dosavadní výsledky. Sobotní program zahájí Michal Václavík s přednáškou Obři na startu, která se zaměří na nejmohutnější nosné prostředky světové kosmonautiky, ke kterým patří Saturn 5, N-1, Eněrgija, americký raketoplán apod. Celý program letošního Světového kosmického týdne konaného na vsetínské hvězdárně uzavře přednáška Martina Zapletala Jaderná energie v kosmickém výzkumu. Její náplní bude přiblížení technologií k využití jaderné energie pro pohon sond a jako zdrojů energie, a to jak v minulosti, současnosti tak i budoucnosti.

Stejně jako vloni budou i letos probíhat po celou dobu Světového kosmického týdne večerní astronomická pozorování doplněná o pozorování přeletů jasných a známých družic a světelných záblesků družic řady Iridium. Na všechny akce konané v rámci Světového kosmického týdne je vstup zdarma! V případě dotazů kontaktujte vsetínskou hvězdárnu na e-mailu hvezdarna@vs.inext.cz nebo na telefonním čísle 571 411 819.

Pátek 8. října 2004

17:00 – 18:15
Apollo 11
přednáší Pavel Svozil

18:30 – 19:30
Saturn vzdálený i blízký
přednáší Emil Březina


Sobota 9. října 2004

9:00 – 10:30
Obři na startu
přednáší Michal Václavík

10:30 – 20:00
Projekt Apollo – Sojuz a mezinárodní pilotované lety
přednáší Pavel Svozil


4. - 10. října 2004

Večerní astronomické pozorování doplněné o sledování družic a záblesků Iridií

[1] World Space Week. Dostupné z: http://www.spaceweek.org/poster_2004.html.
[2] Archiv autora.

| Autor: Michal Václavík | Vydáno dne 12. 09. 2004 | 5409 přečtení | Vytisknout článek