Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Podnebí Vsetína v období 1981–2010

Cílem tohoto článku je popsat podnebí města Vsetína na základě měření meteorologické stanice ČHMÚ – Hvězdárna Vsetín. Na základě zjištěných hodnot ČHMÚ byla popsána dekáda 2001–2010. Vybrané klimatické charakteristiky byly porovnány s dekádami 1981–1990 a 1991–2000. Mezi sledované prvky patří teplota vzduchu, srážky, sníh, sluneční svit, vítr a nebezpečné atmosférické jevy – bouřky, kroupy, mlha.

Na úvod bych chtěl ještě dodat, že zhodnocená datová řada je příliš krátká, pro nějaké rozsáhlejší závěry. Například pro hodnocení klimatických změn je zapotřebí hodnotit období minimálně 50-ti let.

Teplota vzduchu

Průměrná měsíční teplota vzduchu, měřená ve 2 m nad zemí, za období 1981–2010 dosahuje 7,7 °C. Nejteplejším měsícem je červenec s průměrnou teplotou 17,4 °C. Nejchladnějším měsícem je leden s průměrnou teplotou -2,3 °C.

Roční chod teploty vzduchu ve Vsetíně v období 1981–2010
Obr. 1: Roční chod teploty vzduchu ve Vsetíně v období 1981–2010.

Při porovnání průměrných teplot vzduchu v období 1981–2010 bylo zjištěno, že první dekáda byla nejchladnější s průměrnou teplotou 7,4 °C. Druhá dekáda byla o 0,3 °C teplejší, třetí o 0,5 stupně teplejší v porovnání s první dekádou. Absolutně nejteplejším měsícem s průměrnou teplotou vzduchu 20,9 °C byl srpen 1992. Nejchladnějším měsícem s průměrnou teplotou vzduchu -9,9 °C byl leden 1987.

Tab. 1: Průměrné teploty vzduchu, nejteplejší a nejchladnější měsíce ve Vsetíně za období 1981–2010
DekádaPrůměrná
teplota (°C)
Měsíční
průměrné
maximum (°C)
Měsíc a rokMěsíční
průměrné
minimum (°C)
Měsíc a rok
1981–19907,418,1červenec 1983-9,9leden 1987
1991–20007,720,9srpen 1992-5,1leden 1997
2001–20107,920,4červenec 2006-7,1leden 2006

Z obr. 2 vyplývá, že průměrná roční teplota vzduchu ve Vsetíně kolísá mezi 6,3 °C v roce 1985 a 9,1 °C v roce 2008. Je zřejmé meziroční kolísání průměrné teploty a její zvýšení v posledních letech.

Meziroční kolísání teploty vzduchu ve Vsetíně v období 1981–
Obr. 2: Meziroční kolísání teploty vzduchu ve Vsetíně v období 1981–2010.

V období 1981–2010 byl nejteplejší rok 2008 s průměrnou teplotou 9,8 °C. Nejchladnější byl rok 1987 s průměrnou teplotou 6,5 °C. Nejvyšší teplota byla 35,4 °C naměřená 21. 7. 2007. Druhá nejvyšší teplota byla 34,5 °C naměřená 7. 8. 1992. Nejnižší teplota -29,5 °C a při zemi -31,5 °C byla naměřena 7. 1. 1985. Nejvyšší teploty bývají nejčastěji dosahovány v červenci, pak v srpnu, vzácně v červnu. Průměr ročních maximálních teplot činí 32,5 °C. Nejnižší teploty bývají dosahovány v lednu, pak v prosinci a únoru. Průměr ročních minim činí -20,4 °C, při zemi -20,7 °C.

Tab. 2: Průměrný, maximální a minimální počet charakteristických dnů ve Vsetíně v období 1981–2010
Charakteristický denPrůměrný
počet
Roční
maximální
počet
RokRoční
minimální
počet
Rok
Tropický7,623200311982, 1987
Tropický den s tropickou nocí0,2219980častý výskyt
Letní40,1792003181988
Mrazový u země136,415820031182000
Mrazový112,81422005741985
Holomrazový57,7952004291989
Ledový35,063201092008
Arktický0,7320030častý výskyt

Srážky

Roční úhrny srážek v období 1981–2010 kolísají mezi 669 mm v roce 1986 a 1159,3 mm v roce 1997. Průměrný roční úhrn činí 847,2 mm.

Roční chod srážek ve Vsetíně v období 1981–2010
Obr. 3: Roční chod srážek ve Vsetíně v období 1981–2010.

Na srážky bylo nejbohatší období 1991–2000, kdy byl průměrný roční úhrn 899 mm. Tento vyšší průměr je způsoben zejména léty 1997 a 1998, kdy byl roční úhrn nad 1000 mm za rok. Výrazně menší úhrn byl v období 1981–1990, kdy byl průměrný roční úhrn takřka o 100 mm menší než v následujících dekádách. V první dekádě nebyl ani v jednom roce úhrn srážek vyšší než 1000 mm.

Tab. 3: Úhrny srážek ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaÚhrn srážekPrůměrMaximumRokMinimumRok
1981–19907734,2773,4994,11981669,01986
1991–20008990,6899,01159,31997715,91992
2001–20108690,1869,11149,12001674,22003

Absolutně nejnižší měsíční úhrn srážek 6 mm byl v dubnu 2009. Další extrémně malý úhrn byl 8,2 mm v únoru 2003. Největší měsíční úhrn byl 392,6 mm v červenci 1997. V tomto měsíci vypadlo 46,3 % průměrného ročního úhrnu srážek. Další extrémně velký úhrn byl 256 mm v červenci 2001. Na srážky nejchudší ve sledovaných letech byly měsíce leden a únor. Za sledované období byl úhrn srážek v obou měsících pouze dvakrát větší než 100 mm. Největší úhrny jsou vázány na červenec, kdy bývají dosahovány nejčastěji srážkové extrémy. V období 1981–2010 byl maximální měsíční úhrn srážek v červenci třikrát větší než 200 mm, z toho jednou dokonce větší než 300 mm, třináctkrát větší než 100 mm. Významnými měsíci na velké úhrny srážek jsou také červen a srpen. Intenzivní srážky jsou vázány na přechod studené fronty nebo výskyt místních bouřek z tepla.

Úhrn srážek v měsících za dekády 1981–2010
Obr. 4: Úhrn srážek v měsících za dekády 1981–2010.

Průměrný počet srážkových dní za období 1981–2010 je 141,4. Maximální počet srážkových dní za rok byl 178 v roce 2007. Minimální počet srážkových dní byl 115 v roce 1986. Srážkové dny se vyskytují nejčastěji v letních měsících, kdy je častý přechod frontálních oblačností a snadná tvorba bouřek z tepla.

Počet srážkových dní v jednotlivých letech 1981–2010
Obr. 5: Počet srážkových dní v jednotlivých letech 1981–2010.

Je zřejmé, že za sledované období dochází k nárůstu počtu srážkových dní, stejně jako k nárůstu ročního úhrnu srážek. Při porovnání první a poslední dekády došlo k nárustu počtu srážkových dní, roční průměr se zvýšil o 16,4 dne. Maximální počet srážkových dní není vázán na extrémní roky s vysokými úhrny srážek. Příkladem je rok 2007, kdy bylo maximální množství srážkových dní, celkem 178, celkový úhrn srážek činil 865,5 mm. To je 102 % průměrného ročního úhrnu. Rok 1986 s minimálním počtem srážkových dní je totožný s rokem, kdy byl dosažen minimální roční srážkový úhrn za sledované období.

Tab. 4: Počet srážkových dní ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaPočet srážkových dníPrůměrMaximumRokMinimumRok
1981–19901322132,215119871151986
1991–20001435143,51691994,19981231992
2001–20101486148,617820071332005

Sníh

V zimních obdobích 2005–2010 přicházelo první sněžení mezi 14. říjnem a 19. listopadem. Poslední sněžení se vyskytovalo mezi 17. březnem a 6. dubnem. Za období 1981–2010 byla maximální výška sněhu 87 cm v roce 2006. Nejméně sněhu bylo v roce 2008, maximální výška byla pouze 7 cm. Největší denní úhrn sněhu byl 30. 12. 2005, kdy za jeden den napadlo 34 cm.

Tab. 5: Datum prvního a posledního sněžení ve Vsetíně za zimy 2005–2010
Charakteristika2005–20062006–20072007–20082008–20092009–2010
První sněžení19. 11.2. 11.19. 10.18. 10.14. 10.
Poslední sněžení6. 4.23. 3.26. 3.26. 3.17. 3.

Zdroj dat: Český hydrometeorologický ústav, pobočka v Ostravě

Průměrný počet dní se sněžením byl 56,9 za období 1981–2010. Největší průměrný počet dní se sněžením, celkem 58,4 dne, se vyskytoval v období 2001–2010. V tomto období se také objevilo nejvíce dní se sněžením za rok, celkem 85 v roce 2005. Z období 1981–2010 byla dekáda 2001–2010 ve znamení největšího počtu dní se sněžením. Výjimku tvoří rok 2002, kdy sněhové vločky vypadávaly pouze ve 32 dnech.

Tab. 6: Počet dní se sněžením ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaPočet dní
se sněžením
PrůměrRoční
maximum
RokRoční
minimum
Rok
1981–199057157,1711988341989
1991–200055355,3761995351994
2001–201058458,4852005322002

Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou v období 1981–2010 byl 69,6. Největší počet dní se sněhovou pokrývkou byl zaznamenán v letech 1981 a 2005, celkem 110 dní. Nejméně dní se sněhovou pokrývkou bylo 25 v roce 1994.

Tab. 7: Počet dní se sněhovou pokrývkou ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaPočet dní se
sněhovou pokrývkou
PrůměrRoční
maximum
RokRoční
minimum
Rok
1981–199068368,31101981311990
1991–200068868,8921996251994
2001–201071671,61102005352008

Sluneční svit

Průměrná délka slunečního svitu za sledované období 1981–2010 ve Vsetíně dosahuje 1539,2 hodin za rok. Největší úhrn slunečního svitu 2039,9 hodiny byl dosažen v roce 2003. Nejmenší úhrn, pouze 1249 hodin byl v roce 1994.

Délka slunečního svitu ve Vsetíně v období 1981–2010
Obr. 6: Délka slunečního svitu ve Vsetíně v období 1981–2010.

Úhrn slunečního svitu byl nejmenší v období 1981–1990, průměrně 1445,1 hodin za rok. Období 1991–2000 mělo délku slunečního svitu 1568,7 hodiny. Největší úhrn slunečního svitu byl zaznamenán v poslední dekádě 2001–2010, průměrně 1603,5 hodiny za rok. Je zřejmé, že průměrný úhrn slunečního svitu i maximální roční úhrny narůstají. Roční délka slunečního svitu je vázána na počet dní se srážkami. Ve většině případů, kdy byl za rok velký počet dní se srážkami, byl roční úhrn slunečního svitu menší.

Tab. 8: Délka slunečního svitu v hodinách ve Vsetíně dekádách 1981–2010
DekádaCelkem (hod.)PrůměrRoční maximumRokRoční minimumRok
1981–199014451,31445,11597,819901284,61984
1991–200015687,71568,71782,520001249,01994
2001–201016035,71603,52039,920031405,82005

Úhrn slunečního svitu byl mezi lety 2001–2010 největší v červnu, červenci a srpnu, kdy průměrné měsíční úhrny jsou vyšší než 200 hodin za měsíc. Největší v červenci 222,3 hodin za měsíc. Významný rozdíl ročních maxim mezi obdobími 1981–1990 a 2001–2010 činí 442,1 hodin. Nejmenší průměrné úhrny slunečního svitu jsou vázány na zimní měsíce, nejmenší jsou v prosinci, pouze 46,2 hodiny. Příčinou je větší oblačnost v těchto měsících a častější výskyt mlh.

Průměrné měsíční úhrny slunečního svitu ve Vsetíně v období
Obr. 7: Průměrné měsíční úhrny slunečního svitu ve Vsetíně v období 2001–2010.

Průměrný počet slunečných dní je 281 za rok v období 2001–2010. V tomto období byla průměrná denní délka slunečního svitu 4,5 hodiny. Slunečných dní je nejvíc v měsících duben–srpen. Na slunečné dny je nejbohatší červenec s průměrným počtem 29,6 dne. Nejmenší úhrny slunečního svitu jsou vázány na měsíce listopad a únor. Nejméně 15,6 dne v prosinci. Příčinou je větší oblačnost v těchto měsících a častější výskyt mlh.

Vítr

V období 2001–2010 byla ve Vsetíně průměrná rychlost větru 1,4 m/s. Nejvyšší rychlost v nárazech 26,3 m/s byla dosažena 19. 3. 2001, průměr ročních maxim dosahuje 18,4 m/s. Největrnějšími měsíci jsou leden a únor. Absolutně největrnější měsíc byl únor 2001 s průměrnou rychlostí větru 2,1 m/s. Nejklidnějším měsícem je dlouhodobě září s průměrnou rychlostí větru 1 m/s, průměrná rychlost v nejklidnějších měsících je 1,8 m/s. Absolutně nejklidnějšími měsícem jsou září 2009 a 2010, kdy byla průměrná rychlost větru pouze 0,7 m/s. Ve Vsetíně převládají dny s bezvětřím, nejčastější směr větru je SSV. Nejméně častý směr větru je VSV.

Jen jako zmínku navíc si dovolím říct fakt, že rychlost a směr větru na stanici ČHMÚ a Rokytnice, kterou zřídila stejnojmenná škola v rámci projektu GLOBE, je zcela rozdílná. Na stanici ČHMÚ se průměrná rychlost pohybuje mezi 1,1–1,3 m/s, v ZŠ Rokytnice pouze 0,5–0,9 m/s. Průměrná roční maxima rychlosti větru dosahují na stanici ČHMÚ 13,5–14,7 m/s, v ZŠ Rokytnice 11,1–13,5 m/s. Na stanici ČHMÚ převládá bezvětří, občas JJV směr větru. Minimum vanoucího větru ze VSV je způsobeno orografií. V ZŠ Rokytnice převládá JZ a SSV směr větru.

Teď už se budeme opět držet pouze výsledků měřená na stanici ČHMÚ – Hvězdárna Vsetín.

Průměrná měsíční rychlost větru na stanici ČHMÚ a ZŠ Rokytni
Obr. 8: Průměrná měsíční rychlost větru na stanici ČHMÚ a ZŠ Rokytnice v období 2007–2010.

Nebezpečné atmosférické jevy

Bouřky

Ve sledovaných letech 1981–2010 byl roční průměr 29,5 dní s bouřkou. Tento vyšší průměr v porovnání s Českem je způsoben orografií, díky které je snazší tvorba bouřkové oblačností. Bouřková aktivita je největší v červnu a červenci. V zimě se bouřky vyskytují vzácně, příkladem je rok 2007, kdy byly zaznamenány dvě bouřky v lednu a jedna v únoru. Nejméně bouřek bylo zpozorováno v roce 1982, pouze 16 bouřek. Nejintenzivnější bouřková aktivita byla v roce 2002, kdy bylo ve Vsetíně 47 bouřek za rok.

Počet dní s bouřkou ve Vsetíně za období 1981–2010
Obr. 9: Počet dní s bouřkou ve Vsetíně za období 1981–2010.

Při porovnání bouřkové aktivity v jednotlivých dekádách je zřejmé, že došlo k nárůstu průměrného počtu dní s bouřkou i maximálních počtů dní s bouřkou v jednom roce. V dekádě 1981–1990 bylo průměrně zpozorováno 24 bouřek za rok. Období 1991–2000 vykazuje průměr 29,7 dní s bouřkou. Bouřková aktivita byla největší v poslední dekádě, kdy bylo dosaženo průměrně 34,8 bouřky za rok.

Tab. 9: Počet bouřek ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaCelkemRoční
průměr
Roční
maximum
RokRoční
minimum
Rok
1981–199024024311982161983
1991–200029729,7361994, 1998201991
2001–201034834,8472002192003
Kroupy

Průměrný počet dní s kroupami v období 1981–2010 byl 2,4 dne za rok. Kroupy se ve Vsetíně objevují v průběhu celého roku, nejčastější jsou v červnu. Jsou vždy doprovodným jevem bouřky. Přestože počet dní s bouřkou v jednotlivých dekádách roste, počet dní s kroupami průměrně vzrostl při srovnání první a druhé dekády, ale v poslední dekádě 2001–2010 opět poklesl.

Počet dní s kroupami ve Vsetíně za období 1981–2010
Obr. 10: Počet dní s kroupami ve Vsetíně za období 1981–2010.

Nejvíce dní s kroupami bylo 31 v období 1991–2000. Roční maximum je 6 dní s kroupami za rok v letech 2002 a 2005. Za sledované období 1981–2010 bylo 5 let, ve kterých se nevyskytl ani jeden den s kroupami.

Tab. 10: Počet dní s kroupami ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaCelkemRoční
průměr
Roční
maximum
RokRoční
minimum
Rok
1981–19902025198501984, 1987, 1989
1991–2000313,15199811991, 1993
2001–2010272,762002, 200502004, 2010
Mlha

Průměrný počet dní s mlhou byl ve sledovaném období 158 dní za rok. Maximální počet dní s mlhou byl 238, dosažený v roce 1996. Naopak nejmenší počet dní s mlhou, jen 93, bylo zpozorováno v roce 2007.

Počet dní s mlhou ve Vsetíně za období 1981–2010
Obr. 11: Počet dní s mlhou ve Vsetíně za období 1981–2010.

Nejhojněji se mlha ve sledovaném období objevovala v první dekádě 1981–1990, kdy bylo průměrně ročně 195,7 dní s mlhou. V období 1991–2000 byl zaznamenán úbytek dní s mlhou na roční průměr 157,8 dne za rok. Klesající trend dní s mlhou pokračoval i v období 2001–2010, kdy byl roční průměr 120,4 dne s mlhou. Za sledované období 1981–2010 je zřejmý výrazný pokles dní s mlhou. Příčinou může být nižší produkce antropogenních částic způsobená spalováním fosilních paliv v chladných měsících.

Tab. 11: Počet dní s mlhou ve Vsetíně v dekádách 1981–2010
DekádaCelkemRoční
průměr
Roční
maximum
RokRoční
minimum
Rok
1981–19901957195,722119861531988
1991–20001578157,82381996872000
2001–20101204120,41562010932007

V období 2006–2010 byl nejhojnější výskyt dní s mlhou v podzimních měsících. V říjnu bylo průměrně 15,8 dne s mlhou. Nejméně se mlhy vyskytují v letních měsících. V červenci se průměrně vyskytovala mlha pouze v 5,8 dne.

Závěr

Klima se mění, jak bylo psáno v úvodu, pro rozsáhlejší hodnocení je důležité hodnotit o 20 let delší období, než je rozebíráno v tomto článku. V současné době stále probíhá studium podnebí Vsetína, které je zaměřeno především na studium dlouhodobého kolísání teploty vzduchu a analýzu teplých a chladných skvrn na území města.


[1] NAVRÁTIL, B. (2011): Podnebí Vsetína. Olomouc, Bakalářská práce. UP Olomouc. 44 s.

| Autor: Bořek Navrátil | Vydáno dne 10. 10. 2011 | 5818 přečtení | Vytisknout článek