Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Od 13. 3. 2020 je hvězdárna pro veřejnost UZAVŘENA !
Astronomie

Jižní polární čepička Marsu

Odborníkům dlouhá léta nebylo jasné, proč se poloha jižní polární čepičky Marsu neshoduje s geografickou polohou jižního pólu, ale vykazuje zhruba 150 km odchylku. Nyní se vědcům z NASA patrně podařilo záhadu rozluštit [1].

Jižní pól Marsu
Obr. 1: Pohled na jižní polární oblast Marsu. Dvě tmavě modré oblasti jsou impaktní pánve, zodpovědné za klimatické pochody vedoucí k vychýlení polární čepičky (více viz text). Obrázek vytvořen podle [2].
Marsova jižní polární čepička je švihácky posazena na stranu — ale proč? Bylo zřejmé, že za tento stav jsou nějakým způsobem odpovědné klimatické pochody na jižní polokouli rudé planety. Aby vyřešili tento problém, použili odborníci kombinaci různých pozorování (včetně snímků ze sondy Mars Global Surveyor) a také počítačové modely klimatu dané oblasti. Následně se ukázalo, že klima jižní polokoule významným způsobem ovlivňují dvě obří impaktní pánve. Ty vytvářejí takový systém atmosférického proudění, který udržuje polární oblast nízkého tlaku vychýlenou směrem k západu. Stejně jako na Zemi, tak i na Marsu jsou tlakové níže odpovědné za vznik „špatného počasí“, tj. hlavně srážek. Ukládání těchto srážek (sněhu) na povrchu Marsu vede k vytváření polární čepičky, jejíž poloha pak souhlasí spřevládajícím stanovištěm tlakové níže.

Takto, shrnuto v kostce, se zdá řešení problému velmi jednoduché. Je ale třeba si uvědomit, že za ním stojí značné materiální i duševní úsilí vynaložené na průzkum Marsu. Mnohdy je už poměrně snadné složit k sobě střípky skládanky — pokud je ovšem máte. V případě Marsu (a nejen něho) tomu tak není. Jednotlivé části je třeba pracně vyhledávat a ověřovat — a to platí pro průzkum cizích planet stejně jako pro řešení otázek, které nás trápí tady na Zemi.

[1] NASA Scientists Solve Mars South Pole Mystery. Dostupné z: http://www.nasa.gov/centers/ames/news/releases/....
[2] Map of Mars' Topography. Dostupné z: http://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA02035.

| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 19. 05. 2005 | 2702 přečtení | Vytisknout článek