Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Meteorologie

Silná bouře 9. června 2004

Dne 9. června 2004 se nad většinou Moravy přehnaly silné bouře, které způsobily značné škody. Nejhorší situace byla nepochybně v Litovli a Olomouci, kde došlo k výskytu silného tornáda. Pozdější průzkum odhalil i pravděpodobný výskyt stejného jevu u obcí Seninka a Lačnov na Vsetínsku.

Úhrn blesků
Obr. 1: Graf pětiminutových úhrnů počtu bleskových výbojů mezi 15:55 – 17:10 SEČ.
Polomy v Senince
Obr. 2: Jeden z mnoha polomů v obci Seninka. Foto: Emil Březina
Polomy v Senince
Obr. 3: Pohled na polom v Senince z dálky. Foto: Emil Březina
Polomy v Lačnově
Obr. 4: Část jednoho z polomů v obci Lačnov. Foto: Emil Březina
Pro daný den platila výstraha ohledně možných nebezpečných jevů v souvislosti s bouřkami, vydaná Českým hydrometeorologickým ústavem. Jak se v průběhu dne ukázalo, měla tato výstraha své opodstatnění – v odpoledních hodinách se přes Vsetín přehnala silná bouře doprovázená velkým množstvím bleskových výbojů. Těch bylo zaznamenáno 193 (jedná se o výboje oblak – země, ve vzdálenosti zhruba do 12 km od našeho počítače blesků), což je za posledních několik let nejvyšší zaznamenaný úhrn (rozumí se za jednu bouři – viz graf).

Samotné město Vsetín neutrpělo větší škody a zpočátku se zdálo, že ani jinde to nebylo horší. Ovšem už druhý den mne informoval kolega Marián Trlica o rozsáhlých polomech v obci Seninka. Vypravil jsem se tam ještě týž den odpoledne (tj. 10.6.2004) a prohlédnul jsem si alespoň jeden ze zmíněných polomů. Druhý den jsem od Mariána Trlici obdržel zprávu o dalších polomech, tentokrát v obci Lačnov. Rovněž zde jsme provedli ohledání škod a výsledky jsou značně překvapivé. Z charakteru těchto škod a výpovědí některých svědků vyplynulo, že se poblíž obce pravděpodobně vyskytlo slabší tornádo (zde je na místě upozornění, že v době vzniku tohoto článku jde pouze o předběžný závěr). Samotný Lačnov jím naštěstí přímo postižen nebyl, takže nedošlo k větším škodám na budovách. Horší je to však s lesními porosty, kde je podle odhadů vyvráceno nebo polámáno asi 3 000 kubíků dřeva v majetku obce (pro srovnání – v Senince je odhad až 6 000 kubíků).

Značné škody jsou rovněž v Bratřejově (přesněji na hranici Bratřejov – Pozděchov), kde patrně došlo k tzv. propadu studeného vzduchu – downburstu (což je v krátkosti jev, doprovázený sice krátkodobým a lokálním, avšak extrémním zesílením větru), který způsobil škody jak na lesních porostech, tak i na budovách (hlavně v oblasti „Na Mezných“).

Polomů a škod je zřejmě na celém Vsetínsku více, ale vzhledem ke členitosti zdejšího terénu je velmi obtížné je zmapovat všechny. Doufejme, že další takové bouře nás už v průběhu léta nečekají.

Podrobnější informace k tomuto případu naleznete na internetové stránce Českého hydrometeorologického ústavu http://www.chmi.cz/torn/cases/20040609b/20040609b.html.| Autor: Emil Březina | Vydáno dne 17. 06. 2004 | 2908 přečtení | Vytisknout článek