Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Akce hvězdárny

Publikace o Hvězdárně Vsetín

V letošním roce uplynulo 65 let od otevření vsetínské hvězdárny. Pracovníci hvězdárny k příležitosti tohoto půlkulatého výročí napsali knížku o jejím vzniku, historii, ale také současné vzdělávací, popularizační a odborné činnosti.

Publikace o Hvězdárně Vsetín
Obr. 1: Obálka a ukázka několika stránek z knížky o hvězdárně.
Foto: Miroslav Jedlička
Na celkem 64 stranách se čtenáři mohou seznámit s peripetiemi při stavbě hvězdárny, vrátit se časem zpět do dne slavnostního otevření 30. července 1950 nebo si přiblížit velké změny, které hvězdárna zažila hlavně v prvních desetiletích své existence. Velká část knížky je rovněž věnována posledním rokům: kupříkladu významnějším akcím určeným školám, organizacím i veřejnosti nebo odborným aktivitám v oblasti astronomie a meteorologie.

Text je doprovázen téměř stovkou černobílých a barevných obrázků, z nichž mnohé jsou zveřejněny úplně poprvé.

Publikaci je možné si za 60,- Kč zakoupit přímo na hvězdárně anebo na vsetínském zámku.| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 19. 11. 2015 | 903 přečtení | Vytisknout článek