Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Nabídka hvězdárny

Večerní astronomická pozorování

Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají ve večerních hodinách
za bezmračné oblohy, a to v pátek v níže uvedených hodinách.

 • leden, prosinec
 • únor, listopad
 • březen, říjen
 • duben, září
 • květen, srpen
 • červen, červenec

      17:00 - 19:00
      18:00 - 20:00
      19:00 - 21:00
      20:30 - 22:30
      21:00 - 23:00
      22:00 - 23:30

V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, letní tábory, turistické zájezdy, …) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném libovolném termínu.

V letních měsících je možné po dohodě s organizátory letních příměstských táborů v okolí Vsetína zajistit astronomické pozorování přímo v místě konání tábora, kde jsou mnohdy lepší podmínky pro sledování hvězdné oblohy než přímo na Vsetíně.

Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně

Pozorování Slunce a slunečních skvrn probíhají za příznivých podmínek každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin.

Ve stejnou dobu jsou pro veřejnost pořádány exkurze na hvězdárně – prohlídka kopule a přístrojového vybavení, či prohlídka meteorologické stanice v areálu hvězdárny.

Astronomická pozorování Astronomická pozorování Astronomická pozorování Exkurze

Pořady a přednášky

Pro školy i mimoškolská zařízení připravujeme programy věnované Zemi, Sluneční soustavě, vesmíru, optice, gravitaci, kosmonautice a dalším oborům:

 • Astronomickou drobotinu si vychováváme již od nejútlejšího věku. Pro nejmenší připravujeme pohádkově – astronomické pořady v přednáškovém sále věnované souhvězdím, planetě Zemi a Slunci.
 • Pro děti nižšího školního věku nabízíme řadu programů věnovaných Zemi, počasí, Sluneční soustavě, hvězdnému vesmíru atd.
 • Dětí vyššího školního věku u nás mohou shlédnout také řadu programů věnovaných Sluneční soustavě, Slunci, optickým přístrojům či vesmíru.
 • Programy pro střední školy jsou orientovány na gravitaci, optiku, vesmír či astrofyziku.

Všechny pořady lze na přání libovolně kombinovat či doplňovat o nejrůznější zajímavá témata dle přání jednotlivých tříd či skupin návštěvníků.

Sluneční soustava Sluneční soustava Sluneční soustava Sluneční soustava

Dlouhodobě spolupracujeme také se Speciálními školami ve Vsetíně. Máme také zkušenosti s astronomickými programy uzpůsobenými pro děti s lehkým mentálním postižením – spolupracujeme s Domovem pro děti s mentálním postižením ve Vsetíně.

Pro širokou veřejnost i zájmové skupiny (kluby důchodců a podobně) pořádáme přednášky věnované především astronomii, ale i jiným přírodním vědám.

Přednáška Přednáška Přednáška Přednáška

Astronomické kroužky

Pro žáky a studenty vsetínských, ale i regionálních škol nabízíme zdarma možnost stát se členy našich astronomických kroužků. Kroužky se na hvězdárně scházejí jednou týdně. Členové mají řadu výhod: vstupné na všechny akce hvězdárny zdarma, možnost seznámení se s vybavením a jeho využívání za účelem rozvoje svých astronomických dovedností atd.

Individuální vstupné

Vstupné zahrnuje: přednášky, exkurze, komentované prohlídky, pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity, večerní astronomická pozorování

 • Dospělí 50,- Kč
 • Děti 6 až 15 let, studenti, senioři, ZTP 40,- Kč
 • Děti do 6 let zdarma
 • Zvýhodněné rodinné vstupné: 1 nebo 2 dospělí a max. 3 děti (včetně dětí studujících) 120,- Kč

Skupinové vstupné

Vstupné zahrnuje: přednášky, exkurze, komentované prohlídky, pozorování Slunce a projevů sluneční aktivity, večerní astronomická pozorování

 • Základní a střední školy, SVČ, dětské domovy, DDM, LT mládeže 50,- Kč/osoba
 • Mateřské školy, rodinná a mateřská centra, skupiny držitelů průkazů ZTP 40,- Kč/osoba

Pronájem venkovních prostor

 • Venkovní prostory, vnitřní prostory (malý nebo velký přednáškový sál) 300,- Kč/hod
 • Projektor za příplatek 200,- Kč

Mobilní planetárium

 • Krátký program (30 min) 50,- Kč
 • Dlouhý program (40 min) 60,- Kč

Vstup zdarma

  Držitelé čestné vstupenky, průkazů AMG, ICOM, ICOMOS, ZTP/P, pedagogický doprovod organizovaných skupin, Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí a Muzejního spolku v Uherském Hradišti, Zväz múzeí na Slovensku a ostatní vstupy povolené ředitelem.

Sleva 20 % na vstupné

 • Valašsko-Beskydy Card

Sleva 25 % na vstupné

 • Karta EUROBEDS
 • Den Zlínského kraje
 • Mezinárodní den muzeí
 • Mezinárodní den památek
 • Dny evropského dědictví
Ceník platný od 1. 2. 2022 - Hvězdárna Vsetín