Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Meteorologie

Meteorologická stanice

V květnu 1956 byla pracovníky Hydrometeorologického ústavu v areálu hvězdárny instalována meteorologická stanice. Na ní byly od 1. dubna roku 1957 pravidelně měřeny meteorologické prvky jako teplota, srážky, směr a rychlost větru atd. Podařilo se tak získat cenné informace o klimatických poměrech na Vsetíně a v okolí. Prvními pozorovateli byli manželé Skalákovi.

V prosinci 1997 byla stará „manuální“ meteorologická stanice nahrazena moderní automatickou. Původní meteorologická budka včetně přístrojového vybavení je však i nadále využívána při exkurzích.

Automatická meteorologická stanice Automatická meteorologická stanice Srážkoměr Stará meteorologická budka
Čidlo měření délky slunečního svitu Čidlo měření směru a rychlosti větru Interiér staré meteorologické budky

Vsetínské meteorologické rekordy (do roku 2015)

V přehledu jsou uvedeny teplotní a srážkové rekordy zaznamenané na meteorologické stanici pracující při vsetínské hvězdárně, jež byly doplněny o několik starších údajů z dostupných materiálů získaných od Českého hydrometeorologického ústavu.

 • Historicky nejvyšší denní teplota +36,8 °C ve stínu byla zaznamenána 22. července 2015.
 • Nejteplejším dnem s průměrnou teplotou +29,5 °C byl 29. červenec 2013.
 • Nejvyšší měsíční teplotní průměr +20,9 °C měl srpen 1992.
 • Nejteplejším rokem s průměrnou teplotou +9,7 °C byl rok 2014.
 • Absolutně nejnižší denní teplota -37,0 °C byla na Vsetíně naměřena 11. února 1929.
 • Nejstudenějším dnem s průměrnou teplotou -27,1 °C byl 11. únor 1929.
 • Nejnižším měsíčním teplotním průměrem -13,5 °C se může "pochlubit" únor 1929.
 • Nejchladnějším rokem s průměrnou teplotou +5,7 °C byl v minulých desetiletích rok 1940.
 • Největší množství srážek za jeden den 103,2 mm spadlo na Vsetíně 6. července 1997.
 • Na srážky nejbohatším měsícem se stal červenec 1997 s úhrnem 392,6 mm.
 • Nejmenší měsíční srážkový úhrn pouhých 0,1 mm byl zaznamenán v listopadu 2011.
 • Největšího ročního srážkového úhrnu 1159,3 mm bylo dosaženo v roce 1997.
 • Srážkově nejchudším rokem byl rok 2015 s celkovým úhrnem jen 509,1 mm.

Stanice čistoty ovzduší

Na začátku roku 1998 byla v areálu hvězdárny rovněž umístěna stanice na měření čistoty ovzduší – především prašného aerosolu, oxidu siřičitého a oxidů dusíku. Získané vzorky jsou odesílány do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě ke zpracování. Konečné výsledky má hvězdárna k dispozici v podobě grafů průměrných denních koncentrací. (více)

Detekce bleskových výbojů

Hvězdárna také dlouhou dobu spolupracovala s Výzkumným ústavem energetickým v Brně v oblasti sledování bleskových výbojů. I když Výzkumný ústav již projekt ukončil, přesto v této činnosti pokračujeme i nadále, hlavně z důvodů občasného zájmu veřejnosti o naměřené údaje. V roce 1999 byla provedena modernizace přijímače bleskových výbojů a jeho propojení s původním mechanickým registračním zařízením. O dva roky později bylo toto zařízení nahrazeno počítačovou registrací s automatickým zpracováním dat. (více)

Sledování silných bouří a doprovodných jevů

Kromě registrace bleskových výbojů sledujeme ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem také jevy doprovázející silné bouře. Občas rovněž provádíme ohledání škod způsobených bouřemi, kdy je cílem určit, jaký jev tyto škody způsobil. Takto se nám např. podařilo v roce 2004 odhalit výskyt slabého tornáda nedaleko obce Seninka či silný propad studeného vzduchu (tzv. downburst), který způsobil škody v oblasti "Na Mezných" mezi Bratřejovem a Pozděchovem. (více)