Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Na základě opatření vlády proti šíření koronaviru je od pátku 18. 12. 2020 do odvolání Hvězdárna Vsetín UZAVŘENA !

Videopozorování meteorů

Dne 1. února 2013 byla na vsetínské hvězdárně dokončena automatická stanice určená pro videopozorování meteorů. Dne 3. února došlo ke zprovoznění stanice a první výsledky v podobě videozáznamů meteorů jsme získali 7. února.Technické vybavení

Sestavu stanice tvoří vysoce citlivá CCD videokamera KPF 131 HR, objektiv Tokina o délce ohniska 3 - 8,2 mm a světelnosti F=0,98, potřebná kabeláž s analogově digitálním videopřevodníkem, běžný stolní počítač, software pro záznam meteorů UFOCapture a vyhodnocení UFOAnalyser.
Optická část tohoto systému je namířena východním směrem s elevací 50 stupňů. Velikost zorného pole je 78 stupňů.

CCD kamera

CCD kamera KPF 131 HR s objektivem Tokina.
kamera na hvězdárně

Umístění kamery na střeše hvězdárny.
FOV

Teoretické pole viditelnosti kamery.

Záznam dat

Stanice pracuje automaticky každou noc. V případě jasné oblohy je schopná zaznamenat průlety jasnějších meteorů. V době aktivity meteorických rojů pak i mnoha desítek meteorů za noc. V okamžiku průletu meteoru se videosignál pořízený kamerou (a převedený do digitální formy pomocí analogově digitálního převodníku) ukládá do počítače ve formátu avi. O to se stará program UFOCapture, který spouští nahrávání videa na harddisk v okamžiku, kdy detekuje pohyb v zorném poli kamery, tedy přelet meteoru. Tento program přitom kontinuálně předukládá jednu vteřinu záznamu do paměti počítače, aby byl schopen v případě průletu meteoru zaznamenat i čas předcházející této události.

Zpracování a využití dat

Digitální videozáznam je potřeba pro další zpracování přetransformovat do podoby textových dat, která obsahují informace o změřené pozici meteoru, jeho rychlosti a další údaje. Toto měření se provádí v programu UFOAnalyzer a není již zcela automatické. Výsledná data jsou pak odeslána k dalšímu zpracování do databáze sítě CEMENT (Central European MEteor NeTwork). Tato sít se zabývá vícestaničním videopozorováním meteorů. Díky tomu lze naše data spárovat s daty z ostatních stanic, které zaznamenaly shodné meteory. Výsledkem spárovaných dat je stanovení dráhy meteorů nejen v atmosféře, ale i ve Sluneční soustavě. Dokonce v případě mimořádně jasných meteorů lze napozorovaná vícestaniční data použít k výpočtu místa dopadu zbytků v podobě meteoritů.

meteor

První záznam přeletu meteoru ze 7. února.
vícestaniční pozorování

První vícestaniční záznam meteorů (stanice Kroměříž a Vsetín) ze 7. února.
dráhy meteorů

Vypočítané dráhy ve Sluneční soustavě z prvních vícestaničních záznamů.

Zde si můžete prohlédnout videozáznam prvního průletu meteoru.

Za pomoc při realizaci tohoto odborného programu děkujeme Jakubu Koukalovi z Hvězdárny Kroměříž.