Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje

Videopozorování meteorů

Dne 1. února 2013 byla na vsetínské hvězdárně dokončena automatická stanice určená pro videopozorování meteorů. Dne 3. února došlo ke zprovoznění stanice a první výsledky v podobě videozáznamů meteorů jsme získali 7. února.Technické vybavení

Sestavu stanice tvoří vysoce citlivá CCD videokamera KPF 131 HR, objektiv Tokina o délce ohniska 3 - 8,2 mm a světelnosti F=0,98, potřebná kabeláž s analogově digitálním videopřevodníkem, běžný stolní počítač, software pro záznam meteorů UFOCapture a vyhodnocení UFOAnalyser.
Optická část tohoto systému je namířena východním směrem s elevací 50 stupňů. Velikost zorného pole je 78 stupňů.

CCD kamera

CCD kamera KPF 131 HR s objektivem Tokina.
kamera na hvězdárně

Umístění kamery na střeše hvězdárny.
FOV

Teoretické pole viditelnosti kamery.

Záznam dat

Stanice pracuje automaticky každou noc. V případě jasné oblohy je schopná zaznamenat průlety jasnějších meteorů. V době aktivity meteorických rojů pak i mnoha desítek meteorů za noc. V okamžiku průletu meteoru se videosignál pořízený kamerou (a převedený do digitální formy pomocí analogově digitálního převodníku) ukládá do počítače ve formátu avi. O to se stará program UFOCapture, který spouští nahrávání videa na harddisk v okamžiku, kdy detekuje pohyb v zorném poli kamery, tedy přelet meteoru. Tento program přitom kontinuálně předukládá jednu vteřinu záznamu do paměti počítače, aby byl schopen v případě průletu meteoru zaznamenat i čas předcházející této události.

Zpracování a využití dat

Digitální videozáznam je potřeba pro další zpracování přetransformovat do podoby textových dat, která obsahují informace o změřené pozici meteoru, jeho rychlosti a další údaje. Toto měření se provádí v programu UFOAnalyzer a není již zcela automatické. Výsledná data jsou pak odeslána k dalšímu zpracování do databáze sítě CEMENT (Central European MEteor NeTwork). Tato sít se zabývá vícestaničním videopozorováním meteorů. Díky tomu lze naše data spárovat s daty z ostatních stanic, které zaznamenaly shodné meteory. Výsledkem spárovaných dat je stanovení dráhy meteorů nejen v atmosféře, ale i ve Sluneční soustavě. Dokonce v případě mimořádně jasných meteorů lze napozorovaná vícestaniční data použít k výpočtu místa dopadu zbytků v podobě meteoritů.

meteor

První záznam přeletu meteoru ze 7. února.
vícestaniční pozorování

První vícestaniční záznam meteorů (stanice Kroměříž a Vsetín) ze 7. února.
dráhy meteorů

Vypočítané dráhy ve Sluneční soustavě z prvních vícestaničních záznamů.

Zde si můžete prohlédnout videozáznam prvního průletu meteoru.

Za pomoc při realizaci tohoto odborného programu děkujeme Jakubu Koukalovi z Hvězdárny Kroměříž.