Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Astronomie

Odešel Jiří Haas

Pro všechny příznivce vsetínské hvězdárny máme velmi smutnou zprávu. V pátek 9. října 2020 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 74 let Mgr. Jiří Haas – bývalý dlouholetý ředitel hvězdárny a poté i ředitel celého Muzea regionu Valašsko, jehož je nyní hvězdárna součástí.
Jiří Haas
Obr.: Na snímku ze 70. let je Jiří Haas zachycen při měření úhrnu atmosférických srážek.

Jiří Haas se narodil 11. srpna 1946 na Vsetíně. Velkou část svého života prožil v domě, který se nachází na Horním městě v půli cesty mezi hvězdárnou a zámkem. A právě s hvězdárnou i zámkem byl spojen téměř celý jeho profesní život.

Po absolvování oboru učitelství biologie a chemie na přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci nastoupil v září roku 1971 na Hvězdárnu Vsetín jako samostatný odborný pracovník. A krátce nato, 1. ledna 1973, jej jmenovali jejím ředitelem.

Pod jeho dlouholetým vedením přešla hvězdárna postupně z dob promítaček a diapozitivů až k dnešním moderním technologiím – počítačům a dataprojektorům, a třeba hlavní budova hvězdárny se "nafoukla" o přístavbu do dnešní podoby.

Ve své činnosti na hvězdárně se kromě ředitelování hodně věnoval práci s dětmi a mládeží. Například pro děti z mateřských škol vytvořil vlastní kreslené astronomické pohádky, v nichž se malé děti mnohdy poprvé seznámily s vesmírem. Jak sám nedávno řekl: "V této práci jsem se vyžil v plné míře".

Na začátku roku 2005 se Hvězdárna Vsetín stala součástí Muzea regionu Valašsko a Jiří Haas byl jmenován jeho ředitelem. A protože ředitel muzea sídlí na vsetínském zámku, splnilo se mu tak trochu jedno z jeho přání, a to navázat na svého dědu, který na začátku minulého století pomáhal s renovací zámku poškozeného ničivým požárem. Funkci ředitele muzea pak vykonával až do svého odchodu do důchodu v roce 2009.

Jeho spolupráce s hvězdárnou tím však neskončila. Nejen že občas vypomáhal při akcích hvězdárny, ale i nadále zůstal správcem meteorologické stanice ČHMÚ, která se v areálu hvězdárny nachází. Meteorologická měření a pozorování vykonával od své příchodu na hvězdárnu, tedy téměř 50 let!

Nejen jeho bývalým kolegům z hvězdárny anebo z muzea, ale také desítkám, či spíše stovkám (kdysi mladých) zájemců o astronomii a kosmonautiku, jež postupně vedl ve svých astronomických kroužcích, zůstane Jiří Haas navždy v paměti.


| Autor: Pavel Svozil | Vydáno dne 13. 10. 2020 |