Hvězdárna Vsetín
-- | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Kontakty | --
 
Pozorování v lednu


Aktuální počasí

Na této stránce naleznete řadu užitečných odkazů, vztahujících se k aktuálnímu počasí na Vsetínsku. Kromě dat z klimatologické stanice ČHMÚ, která se nachází přímo v areálu hvězdárny, jsme pro vás vybrali také další zajímavé stránky, které vám mohou pomoci při sledování projevů počasí v okolí Vsetína.

Snímky oblačnosti

Horní dvojice snímků poskytuje přehled o výskytu oblačnosti (v IR oblasti spektra) nad Evropou, Středozemím, částí Afriky a částí Atlantiku. Dolní dvojice zobrazuje celosvětový přehled oblačnosti. Snímky jsou generovány JEDNOU denně. Dvojice jsou totožné, liší se pouze grafickou úpravou (obrysy pobřeží, příp. ČR). Upozornění: podkladová fotografie zemského povrchu je vkomponována dodatečně. Časový údaj uvedený na snímku udává dobu vygenerování souboru, nikoliv čas pořízení fotografie oblačnosti.

Výřez - snímek bez pomocné grafiky Výřez - snímek s vyznačenými obrysy pobřeží a ČR
Celý svět - snímek bez pomocné grafiky Celý svět - snímek s vyznačenými obrysy pobřeží

Aktuální data ze stanice Hvězdárna Vsetín

Český hydrometeorologický ústav začal na přelomu let 2005/2006 zveřejňovat v reálném čase měření některých meteorologických prvků, která jsou prováděna na automatických klimatologických stanicích, tedy také ze stanice na pozemku hvězdárny. (zdroj ČHMÚ)

Aktuální data hlásné a předpovědní povodňové služby

Rozvodnění řek následkem dlouhotrvajících dešťů či v důsledku krátkodobé vydatné přeháňky monitoruje Hlásná a předpovědní povodňová služba ČHMÚ. Pod uvedeným odkazem naleznete výstupy jejích měření provedených na Vsetínské Bečvě včetně přehledných grafů a případného vyhlášení povodňových stavů. Další zajímavosti, jako třeba maximální vodní stavy v uplynulých letech, naleznete na evidenčním listě hlásného profilu stanice Vsetín. (zdroj ČHMÚ - HaPPS)

Aktuální radarová data

Pro určování aktuálního výskytu a intenzity srážek se už několik let i v České republice používá meteorologických radarů. Jelikož se Vsetín nachází téměř na hranici mezi ČR a Slovenskem, nabízíme vám možnost srovnat výsledky radarových měření získaných pomocí českých a slovenských radarů. (zdroje: ČHMÚ, SHMÚ)

Jelikož oblast Vsetínska je také v dosahu poměrně rozsáhlé polské radarové sítě, můžete vyzkoušet také produkt polských meteorologů. (zdroj IMGW)

Aktuální data z detektorů blesků

Ke sledování bouřkové aktivity se využívá metod sledování různých typů bleskových výbojů, zde naleznete stránku s aktuálními měřeními provedenými přístroji ČHMÚ. (zdroj ČHMÚ)

Podobný výstup pro celou Evropu lze nalézt například na stránkách projektu EUCLID (zdroj EUCLID)

Aktuální družicové snímky

Mnoho informací o aktuálním počasí se dá dozvědět také na základě studia volně přístupných družicových snímků oblačnosti nad územím ČR. ČHMÚ v tomto směru nabízí jednak snímky pořízené družicí Meteosat a také výstupy měření družic s polárních drahou NOAA. (zdroj ČHMÚ)

Synoptické mapy a výškové analýzy počasí

Přízemní synoptická mapa a výškové analýzy v hladinách 500 a 850 hPa. (zdroje: ČHMÚ, Wetterzentrale)

Numerické předpovědi meteorologických prvků

Ke stěžejním metodám moderní meteorologie patří také numerické simulace vývoje oblačnosti, srážek, síly větru atd. Pro zajímavost vám zde nabízíme výstupy tří různých modelů, které zasahují svými výsledky také oblast Vsetínska. Jednak jsou to výsledky simulací modelu Aladin Českého hydrometeorologického ústavu a za druhé data projekt MEDARD pracovní skupiny nelineárního modelování z Ústavu informatiky AV ČR v Praze. Pro srovnání nabízíme také modely, které byly zpracovány Slovenským hydrometeorologickým ústavem, německou Wetterzentrale a polskými meteorology. (zdroje: ČHMÚ, ÚI-AVČR, SHMÚ, Wetterzentrale, ICM)

Další zajímavosti

Hledáte–li některé obecnější informace o počasí či klimatologii, můžeme pro začátek doporučit například tyto odkazy:

  Web design: M-DS | Powered by: phpRS