Přednáška "Jak se zkoumá vznik prvků ve vesmíru?"

Autor: Martin Leskovjan <leskovjan(at)hvezdarna-vsetin.cz>, Téma: Akce hvězdárny, Vydáno dne: 26. 10. 2018

Díky spolupráci s hvězdárnou ve Valašském Meziříčí vám můžeme v úterý 6. listopadu 2018 od 18:00 hodin nabídnout zajímavou přednášku RNDr. Vladimíra Wagnera, CSc. z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. Seznámí nás nejen se vznikem chemických prvků v nitru hvězd, ale i s tím, jak tyto procesy zkoumáme v pozemských laboratořích.
Přednáška se uskuteční v rámci festivalu "Týden vědy a techniky" a vstup na ni je ZDARMA!

Jak se zkoumá vznik prvků
Obrázek: Plakát na přednášku "Jak se zkoumá vznik prvků ve vesmíru?"