Hvězdárna Vsetín logo Muzea regionu Valašsko logo Zlínského kraje
Z důvodu výjimečných opatření je hvězdárna pro veřejnost UZAVŘENA !

Ukázky pořadů

Většina přednášek je zpracována jako prezentace v PowerPoint, Open Office či pdf. Jsou asi 1 hodinu dlouhé, lze je však zkrátit anebo prodloužit, popř. aktuálně doplnit o další témata či konkrétní informace. V případě zájmu lze připravit samostatnou prezentaci na konkrétní zvolené téma z astronomie, meteorologie, ale i z kosmonautiky (zde např. historie kosmonautiky, program Apollo, raketoplány, meziplanetární sondy atd.). Po skončení přednášek obvykle následují pozorování Slunce, za nepříznivého počasí pouze exkurze v pozorovatelně (prohlídka dalekohledů). Chcete-li mít naši nabídku stále při ruce, není nic jednoduššího. Připravili jsme pro vás tiskovou verzi ke stažení ( ve formátu pdf ).

01 - PLANETA ZEMĚ

Tvar Země, voda na Zemi (potoky, řeky, jezera, moře a oceány), pevnina (lesy, hory, sopky, pouště, …), kontinenty, nebezpečné jevy (zemětřesení, povodně, hurikány, …).

Země Země Země Země
Program je vhodný pro žáky 1. stupně základních škol.

02 - POHYBY ZEMĚ

Rotace Země (střídání dne a noci, pohyb těles po obloze, světové strany), oběh Země okolo Slunce (roční období, rovnodennosti a slunovraty, přestupný den a rok), sklon zemské osy, kalendář, fáze Měsíce.

(…)
Povídání je určeno dětem ze 3. a 4. třídy základních škol.

03 - SLUNCE A MĚSÍC

Základní informace o Slunci a Měsíci (vzdálenosti, velikosti, teploty, …), pozorování Slunce (sluneční skvrny, erupce, …) a Měsíce (krátery, „moře“, …), přechody planet přes Slunce, fáze Měsíce, program Apollo, zatmění Slunce a Měsíce.

Slunce Slunce Slunce Slunce
Povídání je vhodné pro žáky 3. až 6. třídy základních škol.

04 - SLUNEČNÍ SOUSTAVA 1

Základní informace o sluneční soustavě – Slunci, planetách, měsících, kometách, …

(…)
Zkrácená podoba přednášky 05, která je určena pro děti z 1. stupně základních škol.

05 - SLUNEČNÍ SOUSTAVA 2

Slunce, planety, trpasličí planety, měsíce, malá tělesa sluneční soustavy – planetky, komety a meteoroidy; nové objevy ve sluneční soustavě.

Sluneční soustava Sluneční soustava Sluneční soustava Sluneční soustava
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

06 - VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ

Vznik Země a dalších těles sluneční soustavy (zárodečná protoplanetární mlhovina, proces akrece, planetesimály, diferenciace těles, …), geologická období Země, pohyb kontinentů – desková tektonika.

(…)
Přednáška je určena studentům středních škol (především gymnázií).

07 - ZATMĚNÍ SLUNCE A MĚSÍCE

Základní údaje o Slunci a Měsíci – vzdálenosti, velikosti, teploty, …; zatmění Slunce a Měsíce (principy vzniku zatmění, druhy zatmění, nejbližší pozorovatelná zatmění, …); přechody Merkuru a Venuše přes Slunce.

(…)
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

08 - HVĚZDY A SOUHVĚZDÍ

Blízké a jasné hvězdy, souhvězdí – základní informace a rozdělení, známá souhvězdí a jejich pozorování, orientace na hvězdné obloze, souhvězdí ekliptiky, Mléčná dráha.

Souhvězdí Souhvězdí Souhvězdí Souhvězdí
Program pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

09 - HLUBINAMI VESMÍRU

Hvězdy – typy hvězd, otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny, Galaxie „Mléčná dráha“, galaxie a jejich rozdělení, novinky a zajímavosti z vesmíru.

Hlubinami vesmíru Hlubinami vesmíru Hlubinami vesmíru Hlubinami vesmíru
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

10 - VZDÁLENOSTI VE VESMÍRU

Výšky oběžných drah družic, astronomická jednotka, rychlost světla, světelný rok, parsek, vzdálenosti těles ve sluneční soustavě a v Galaxii, vzdálené objekty vesmíru.

(…)
Přednáška je určena pro studenty středních škol a zejména gymnázií.

11 - VZNIK A VÝVOJ VESMÍRU

Vznik vesmíru – Teorie „Velkého třesku“; vývoj a stáří vesmíru; vznik a zánik hvězd; vznik, vývoj a zánik Slunce; velikosti, svítivosti a teploty hvězd (HR – diagram).

Vesmír Vesmír Vesmír Vesmír
Přednáška je určena především studentům gymnázií.

12 - GRAVITACE

Gravitace, gravitační pole, slapové působení, Newtonův gravitační zákon, gravitační zrychlení, kosmické rychlosti, Keplerovy zákony.

Gravitace Gravitace Gravitace Gravitace
Tato přednáška je určena zejména studentům gymnázií.

13 - OPTIKA – DALEKOHLEDY

Dalekohledy – základní informace a rozdělení (refraktory a reflektory), typy teleskopů (triedr, Newtonův, Cassegrainův, …), největší dalekohledy světa, HST, radioteleskop, dalekohledy v pozorovatelně vsetínské hvězdárny.

Optika Optika Optika Optika
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

14 - METEOROLOGIE A POČASÍ

Atmosféra Země, základní druhy oblaků, atmosférické fronty, synoptická mapa, meteorologické družice a radar, zajímavosti a rekordy (vsetínské, české i světové).

Meteorologie Meteorologie Meteorologie Meteorologie
Přednáška pro žáky 2. stupně základních škol a studenty všech typů středních škol.

15 - PRAKTICKÁ METEOROLOGIE

Meteorologická stanice ČHMÚ (měření teploty vzduchu, množství srážek, slunečního svitu, rychlosti a směru větru, …), meteorologická budka, vsetínské meteorologické rekordy, stanice ČHMÚ na měření znečištění ovzduší (prašného aerosolu, SO2 a NO2).

(…)
Program v areálu hvězdárny pro žáky a studenty všech škol.


Planetky

Mezi velice zajímavá tělesa sluneční soustavy nepatří jen Slunce a planety, ale také planetky, malá tělíska, která hrála velice významnou úlohu při formování planetárního systému, a která mohou významně zasáhnout do života na Zemi i dnes. Vše podstatné o jejich výzkumu se můžete dozvědět v této prezentaci.

Planetky Planetky Planetky Planetky

Komety

Komety patří k velmi zajímavým tělesům naší sluneční soustavy. V historii lidstva hrály významnou úlohu a i v současnosti je jim věnována značná pozornost laické veřejnosti. Co vlastně jsou komety? Odkud k nám přicházejí? Jsou pro nás nebezpečné? Na tyto otázky můžete nalézt odpovědi také v tomto pořadu.

Komety Komety Komety Komety

Pilotované lety

Pořady o dobývání vesmíru lidmi jsou věnovány historii pilotované i nepilotované kosmonautiky a doplňovány o aktuální témata – starty raketoplánů, zajímavých sond.

Pilotované lety Pilotované lety Pilotované lety Pilotované lety

Apollo 11

Pořady o dobývání vesmíru lidmi jsou věnovány historii pilotované i nepilotované kosmonautiky a doplňovány o aktuální témata – starty raketoplánů, zajímavých sond. V tomto případě je prezentace soustředěna na americký projekt dobývání Měsíce s názvem Apollo.

Apollo Apollo Apollo Apollo